Binda elavtal

Välkända elbolag med unika kampanjer och erbjudanden

Vad kostar det att binda elavtal idag? Jämför bundna elavtal i maj med unika kampanjer och erbjudanden. Hitta ett fast elavtal som passar dig!

Topplista
Jämför elavtal

Utvalda erbjudanden - Maj 2024

Populära elavtal i varje kategori

Månadens elavtal

Elområde 3 vid förbrukningen 2000 kWh
fortum

1. Fortum

Rörligt elavtal
151 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
skelleftea-kraft

2. Skellefteå Kraft

Rörligt elavtal
153 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
cheap-energy-ab

3. Cheap Energy

Rörligt elavtal
154 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
telge-energi-logo

4. Telge Energi

Rörligt elavtal
154 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
bixia

5. Bixia

Rörligt elavtal
185 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
eon

6. E.ON

Rörligt elavtal
172 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
jamtkraft

7. Jämtkraft

Rörligt elavtal
183 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
greenely-logo
1. Greenely
Timavtal
3.2 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
tibber
2. Tibber
Timavtal
0 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
karnfull-energi
3. Kärnfull Energi
Timavtal
3.2 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
fortum
4. Fortum
Timavtal
5.9 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
telge-energi-logo
5. Telge Energi
Timavtal
0 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
fortum
1. Fortum
Fast avtal
152 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
cheap-energy-ab
2. Cheap Energy
Fast avtal
182 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
skelleftea-kraft
3. Skellefteå Kraft
Fast avtal
212 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
4. Stockholms Elbolag
Fast avtal
216 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
Allt du behöver veta om att binda elavtal

Att binda ditt elavtal kan vara ett smart val för dig som vill ha ett förutsägbart och tryggt elpris. Men vad innebär ett bundet elavtal? När är det läge att binda elpriset? Vad kostar det att binda elavtal idag?

Få svar på frågorna ovan i denna kompletta guide för dig som vill veta mer om bundna elavtal.

Innehållsförteckning

Binda elavtal

Att binda ett elavtal innebär att priset per kWh blir låst på exakt samma nivå under hela bindningstiden. Det är framförallt fördelaktigt utifrån att månadskostnaden blir stabil och förutsägbar. Bind på flera år, några månader eller genom en mix där enbart delar av elförbrukningen har förutbestämt pris under bindningstiden.

Binda elpris – Bindningstider och alternativ

Om du funderar på att binda elpriset bör du jämföra bindningstider och prisnivåer hos flera olika elleverantörer. Det kan nämligen skilja relativt mycket mellan de olika bolagen. Ofta är skillnaden större på bundna avtal än på rörliga. Hur länge vill du binda elpriset…

1. Ett par månader

  • Samma pris per kWh under bindningstiden
  • Kort bindningstid

Ett par elleverantörer erbjuder sina kunder att binda elpriser ner till ett par månader. Det kan exempelvis vara 4 eller 6 månader. Ett bra alternativ om ett förutsägbart elpris önskas under en begränsad period. Det kan exempelvis användas under höstarna för att säkerställa att priset är låst under kommande månader, dvs. när extra stor elförbrukning kan uppstå.

2. Flera år

  • Samma pris per kWh under bindningstiden
  • Bindningstid på 1 – 5 år

Det vanligaste är att det är möjligt att binda elpriset på 1,2 eller 3 år. Men även här skiljer det sig åt mellan olika leverantörer. En del erbjuder exempelvis bara 1 eller 3 år medan vissa har upp till 5 år som längst tid. Hur länge som du önskar binda elpriset kan alltså vara avgörande i val av elleverantör.   

3. Rörligt och bundet elavtal – en mix

  • En bunden & en rörlig del
  • Olika lång bindningstid

Det finns även avtal som är ”hybrid” mellan rörligt och bundet. De har visserligen bindningstid men priset är inte lika hårt bundet till en specifik nivå som med enbart bundet pris. Dessa avtal kan se olika ut och nedan visas två exempel:

Mixavtal 50/50

Genom att binda elavtalet i ett år med ”mix” låses halva förbrukningen till ett specifikt pris medan andra halvan är rörlig. På detta sätt skapas en viss ”försäkring” mot allt för stora pristoppar då enbart halva förbrukningen påverkas av dessa.  (Exempel från Göteborgs energi)

Vintersäkring

Med vintersäkring kan du binda ditt elabonnemang under vintermånaderna varpå du har rörligt under resterande del av året. Detta tillägg har därmed bara bindningstid under ungefär ett halvår och tecknas under sensommaren. (Exempel från Vattenfall)

Binda ditt elavtal eller inte?

Jämför priser och erbjudanden på bundna och rörliga elavtal för att hitta ett som passar dig bäst.

Undvik stora prisförändringar

pris-skillnader-elavtal

Bildkälla: Eon.se

Med en topp på närmare 300 öre/kWh, i slutet av år 2022 (blå), kan det minst sagt kallas för ett extremt år. Men räknar man på den procentuella skillnaden är den inte mycket större än 2023 (gul).

Under 2022 var priset som lägst 82,54 öre och som högst 293,09 öre. En uppgång på 355% från botten till toppen. Under 2023 var priset som lägst på 24,32 öre och som högst 82,13 öre. En uppgång på 337 %.

Den procentuella prisskillnaden, under ett år, kan alltså vara mycket stor även vid ”vanliga” marknadsförhållanden. Den stora skillnaden mellan dessa år är däremot att 2022 hade ett betydligt högre genomsnittligt pris.

Fördelar med att binda elavtalet

Det finns framförallt två fördelar med att binda elavtalet under en kortare eller längre period.

Ekonomisk trygghet

Det är en ekonomisk trygghet att ha bundet elavtal. Detta genom att priset per kWh är fast på exakt samma nivå under hela bindningstiden. Det är med andra ord enbart hushållets elförbrukning som påverkar skillnaden i månadskostnaden.

Det går därmed att lättare göra en hushållsbudget med kostnaden för el tydligt specificerad. Detta uträknat från tidigare års elförbrukning och det bundna priset per kWh. Hushållet undviker även de kostnadstoppar som kan uppstå med rörligt elavtal. I vissa fall har dessa kostnadstoppar inneburit 5 – 6 gånger så hög elkostnad mot vad som förväntats.

Enligt Jonas Stenbeck på Vattenfall passar bundet elavtal därför bra för dig som vill ha bättre koll på vad elen kommer att kosta, så du kan planera din hushållsekonomi på längre sikt.

Spara pengar på lägre elpris

Genom att binda elavtalet på låg nivå sparas pengar om prisnivåerna sedan går uppåt. Det kan därmed liknas med att binda bolåneräntan på en låg nivå inför en kommande räntehöjning.

Att veta om elpriset kommer gå upp eller ner, de kommande 1 – 2 åren, är däremot extremt svårt och något som även proffsen misslyckas att förutspå. Den som väljer att binda elavtalet bör alltså primärt göra det för att få en ekonomisk stabil elkostnad. 

Nackdelar och risker med att binda elavtalet

Nackdelarna med att binda elavtalet handlar framförallt om att det kan innebära högre kostnad än med rörligt alternativ.

Dyrt att bryta

Att bryta ett bundet elavtal är dyrt eftersom elleverantören har rätt att ta ut en brytavgift. Hur stor denna avgift blir beror bland annat på kvarvarande bindningstid, aktuellt elpris och till vilken prisnivå som priset har bundits.

Med andra ord kan det vara så dyrt att bryta avtalet att det inte är ekonomiskt försvarbart. Om du flyttar har du däremot alltid rätten att bryta ett bundet elavtal.

Bundet elavtal är dyrare i längden

Statistiskt är bundet elavtal dyrare än att ha det rörligt. Detta om det genomsnittliga priset på rörligt ställs mot genomsnittligt pris på bundet under flera år i sträck. Att det statistiskt är lite dyrare kan ses som en ”premie” som betalas för den trygghet som uppnås genom att binda avtalet över längre tid.

Det finns även en risk att du väljer att binda elavtalet på en hög nivå varpå priset sedan faller kraftigt och därefter är på betydligt lägre nivå under resterande del av bindningstiden.

Ska man binda elavtal nu?

Om man ska binda elavtalet nu, eller vänta till bättre tillfälle, beror på flera faktorer. Främst handlar det om hushållets ekonomiska situation. Det går dessutom att se på prognoser och statistik för att förstå hur kostnaden varierar över tid.

Ska man binda elavtalet? – Här ger vi fyra perspektiv på frågan.  

1. Främst – Din ekonomiska situation

De flesta elleverantörer anger att är hushållets ekonomiska situation som främst bör ligga till grund för beslutet om elavtalet ska bindas eller inte. Detta utifrån två perspektiv:

  • Klarar du högre kostnad ekonomiskt?

Skulle du kunna hantera en dubbelt så hög kostnad för elen som idag? Kan du hantera en tre gånger så hög kostnad? Skillnaden mellan den lägsta och högsta prisnivån under både 2022 och 2023 var 300%.

För en lägenhetsinnehavare med bara 150 kronor i elkostnad kanske det inte gör så stor skillnad. För en villaägare med direktverkande el kan det istället handla om flera tusen kronor extra per månad. 

  • Klarar du högre kostnad känslomässigt?

Många väljer att binda elavtalet även om de ekonomiskt skulle klara av en varierande månadskostnad. Detta för att den varierande kostnaden kan upplevas stressande. Påverkas du känslomässigt av varierande månadskostnad finns en fördel att binda för att få det bästa elavtalet för dig.

2. Följer det rörliga elpriset

Priset per kWh på bundna elavtal följer delvis utvecklingen på det rörliga elpriset. I tider då rörliga priset är lågt är det alltså möjligt att binda på lägre nivåer än annars. Detta visas tydligt i exemplet nedan där priserna hos EON presenteras från i början av april 2024 (elområde 1 Norra Sverige). Skulle det rörliga priset exempelvis gå upp 20 % kommer definitivt även de bundna priserna att gå uppåt.

Elbolag

Öre/kWh

Rörligt

84,00

Bundet 4 mån

69,25

Bundet 6 mån

82,00

Bundet 1 år

86,00

Bundet 2 år

91,00

Bundet 3 år

95,00

En strategi är alltså att vänta in till att priset når en viss nivå och binda elavtalet på denna nivå. Det kan då vara bra att bestämma sig i förväg vid vilken nivå som priset ska bindas. I annat fall är risken att man tänker att ”det kan gå ännu lägre ner”.

Men…
Det är extremt svårt att förutspå framtida elpris och vad som är billig el eller dyr.
Grafen nedan visar det rörliga priset under 2020 – 2023.

Bildkälla: Vattenfall

Under 2020 var högsta nivån på ca 40 öre och många kanske ansåg att det då var ”dyrt”.

Året efter, 2021, var de lägsta nivåerna 35 – 40 öre, vilket alltså kunde anses vara ”billigt” Samma år var 80 öre de högsta topparna.

Året efter, 2022, hade de flesta varit jättenöjda om de bundet på 80 öre. Detta år var högsta nivån på ca 215 öre!

Året efter, 2023, varierade priset mellan ca 21 öre och 80 öre vilket alltså innebär att det både var historiskt ”låga” och ”höga” nivåer.

3. Större osäkerhet i framtiden

I artikeln ”När ska man binda elavtalet?” anger statligt ägda Vattenfall att ”de höga pristopparna och prisdalarna på elmarknaden ser ut att bli fler och större framöver”. Orsaken till detta är den ökade andelen energin som kommer från väderberoende källor. Utbudet av energi är alltså betydligt svårare att förutse än vid produktion från kärnkraftverk.

Om Vattenfall får rätt bör de stora fluktuationer i elpriset som visas i grafen ovan snarare bli en regel än ett undantag. De som har rörligt elavtal bör därmed vara förberedd på att månadskostnaden kan ändras kraftigt månad till månad. Detta inte minst om hushållet har direktverkande el.

4. Konsumenternas Elprisprognos

Konsumenternas ger ”oberoende vägledning kring el, gas och fjärrvärme”. På deras webbplats går det att läsa om prognos och utveckling av elpriset. I likhet med övriga kan de inte utlova att priset kommer gå upp eller ner utan bara presentera nuläge och prognoser.

Bland annat anger de att ”den varierande och kraftiga prisutveckling” som skett exempelvis beror på överföringsbegränsningar inom Sverige, höga gaspriser i Europa samt låg tillgänglighet av väderberoende energi.

Under våren 2024 var deras slutsats att det är viktigt att räkna med kraftigt varierande pris samt att man bör lyssna på de experter som anger att priset mycket väl kan vara högt framöver. 

Är det läge att binda elpriset?

Jämför bundna elavtal och erbjudanden i topplistan för maj.

Vanliga frågor och svar

Det vanligaste är att elavtal kan bindas på 1,2 eller 3 år som längst. Men det förekommer även längre bindningstider.

Nej, har du valt att binda ditt elavtal kommer priset per kWh vara samma under hela bindningstiden. Däremot påverkas månadskostnaden fortfarande av hur stor elförbrukning som hushållet har.

Ja, men det kan då tillkomma en brytavgift. Denna avgift kan vara så hög att det inte är ekonomiskt försvarbart att bryta avtalet.

Vilket pris per kWh som elleverantörerna erbjuder visas högst upp i denna artikel samt på elleverantörernas hemsidor.

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.