Elabonnemang

Från välkända elbolag med unika kampanjer och erbjudanden

Hitta bra elabonnemang med Elyn. Vi har sammanställt elabonnemang med fri månadsavgift, påslagsrabatter och andra erbjudanden.

Topplista
Jämför elavtal

Jämför och välj elabonnemang - Maj 2024

Populära elabonnemang i varje kategori

Månadens elabonnemang

Elområde 3 vid förbrukningen 2000 kWh
fortum

1. Fortum

Rörligt elavtal
151 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
skelleftea-kraft

2. Skellefteå Kraft

Rörligt elavtal
153 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
cheap-energy-ab

3. Cheap Energy

Rörligt elavtal
154 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
telge-energi-logo

4. Telge Energi

Rörligt elavtal
154 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
bixia

5. Bixia

Rörligt elavtal
185 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
eon

6. E.ON

Rörligt elavtal
172 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
jamtkraft

7. Jämtkraft

Rörligt elavtal
183 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
greenely-logo
1. Greenely
Timavtal
3.2 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
tibber
2. Tibber
Timavtal
0 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
karnfull-energi
3. Kärnfull Energi
Timavtal
3.2 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
fortum
4. Fortum
Timavtal
5.9 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
telge-energi-logo
5. Telge Energi
Timavtal
0 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
fortum
1. Fortum
Fast avtal
152 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
cheap-energy-ab
2. Cheap Energy
Fast avtal
182 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
skelleftea-kraft
3. Skellefteå Kraft
Fast avtal
212 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
4. Stockholms Elbolag
Fast avtal
216 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
Allt du behöver veta om elabonnemang

Val av elabonnemang avgör kostnaden för hushållets elförbrukning. Genom att jämföra olika elleverantörer och deras abonnemang går det att få bättre villkor och lägre kostnad.

I vår guide kan du bland annat läsa om hur du jämför och väljer elabonnemang, skillnaden mellan rörligt och bundet avtal samt hur timpris fungerar. Vi hjälper dig att hitta bästa alternativet och pressa ner månadskostnaden för el.

Innehållsförteckning

Jämför och välj elabonnemang

Ska du flytta hemifrån och teckna ditt allra första elabonnemang? Eller vill du jämföra och byta leverantör för att pressa månadskostnaden? Följ vår guide som visar vad du bör tänka på. Den presenteras först i mycket kortfattat form nedan. Det går sedan att läsa mer utförligt om varje punkt i respektive kapitel.

Elnät eller elleverantör?

Om du ska flytta behöver du både teckna elnätsavtal och elabonnemang. Vill du jämföra och hitta bättre pris och villkor på nuvarande adress är det enbart abonnemanget som är relevant. Här beskrivs skillnaderna.

Elnätsavtal

Elhandelsavtalet / elabonnemanget tecknas med valfritt elhandelsföretag, exempelvis Vattenfall, EON, Bixia eller Telge Energi. Det är detta avtal som avgör den löpande kostnaden för elförbrukningen. Utbudet av leverantörer är stort och genom att jämföra går det att pressa ner månadskostnaden.

Elhandelsavtal / Elabonnemang

Elhandelsavtalet / elabonnemanget tecknas med valfritt elhandelsföretag, exempelvis Vattenfall, EON, Bixia eller Telge Energi. Det är detta avtal som avgör den löpande kostnaden för elförbrukningen. Utbudet av leverantörer är stort och genom att jämföra går det att pressa ner månadskostnaden.  

Jämför elabonnemang

Jämför priser och erbjudanden på elabonnemang direkt på elyn.

Elabonnemang – Rörlig, Fast eller mix?

Första steget, i val av elabonnemang, bör vara att välja om priset ska vara rörligt, fast eller en mix av dessa. De olika alternativen presenteras nedan med både fördelar och nackdelar.

Rörligt elabonnemang

Elabonnemang med rörligt pris innebär att priset per kWh ändras månad för månad. Detta utifrån att kunden betalar ett genomsnittligt månadspris utifrån leverantörens inköpspris. Ett hushåll som har exakt samma förbrukning under två månader kan därmed få olika hög kostnad dessa månader.

Inom rörligt finns flera alternativ, vilka presenteras under kommande rubriker. Det som går att välja mellan är klassiskt rörligt abonnemang, månadsbundet pris eller timpris.

OBS – Risken med rörligt elabonnemang är de stora prisskillnader som kan uppstå månad till månad. Det visas tydligt med ett exempel från 2022 i tabellen nedan. 

I början av året var kostnaden knappt 40 öre/kWh och de som beräknat sin hushållsbudget utifrån det fick nog en chock i slutet av året. I december var nämligen kostnaden över fem gånger så hög. Flera hushåll fick därmed elräkningar på över 10 000 kronor och vissa blev tvungna att tillfälligt flytta från sina hem!

Elbolag

Öre/kWh

Juli 2022

31.64

Aug 2022

61.66

Sep 2022

110.27

Okt 2022

60.94

Nov 2022

145.09

Dec 2022

217.39

Rörligt med månadsbundet

En del leverantörer erbjuder rörligt abonnemang med möjlighet att binda priset under en eller ett par månader. Avtalet är därmed rörligt löpande och kan när som helst bindas under dessa perioder. Du vet vad du betalar under ett par månader och går sedan tillbaka till det rörliga priset.

Skillnaden mot fast pris är att bindningstiden är mycket kort dvs. enbart några månader samt att detta erbjudande inte alltid är aktivt.

Elabonnemang med Timpris

Timpris innebär att priset (öre per kWh) ändras varje timme. Detta utifrån hur priset på den internationella elmarknaden förändras. Detta pris justeras regelbundet utifrån utbud och efterfrågan vilket innebär att de lägre nivåerna exempelvis nås på nätterna när stora delar av samhället inte är aktivt.

OBS – För att kunna ha timpris krävs en elmätare som kan läsas av timvis. Detta kan elleverantören hjälpa till att installera.

Elabonnemang med fast pris

Elabonnemang med fast pris innebär att priset per kWh är bundet under hela bindningstiden. Vilken pris som bindning kan ske till beror på två faktorer. För det första aktuellt rörligt elpris och för det andra hur lång bindningstid som väljs. Det är exempelvis vanligt med 12, 24 eller 36 månaders bindningstid.

OBS – Om du väljer fast pris binder du upp dig till en prisnivå under en viss tid. Hos vissa bolag är det omöjligt att bryta elabonnemanget i förtid och hos andra kan det ske mot en hög kostnad. (Se mer vid rubriken ”Säga upp elabonnemang”.)

Mixat elabommemang

Elabonnemang med ”hybrid” innebär att priset både har en rörlig och en fast del. Detta kan vara utformat på flera olika sätt och skapar i grunden en större prisstabilitet än med rörligt elabonnemang. Det kan exempelvis vara en fast grundkostnad och därutöver ett rörligt pris per kWh.

OBS – Upplägget på dessa hybridlösningar kan skilja mycket mellan olika bolag. Det kan exempelvis innebära fast pris under vintermånaderna eller att ett kostnadstak finns under hela året. Hybrid kan vara en smidig lösning men det är alltså svårare att jämföra dessa villkor mellan olika bolag då avtalsvillkoren varierar mellan dem.

Jämför elabonnemang

Jämför priser och erbjudanden på elabonnemang direkt på elyn.

Tillägg till abonnemanget

När du valt om du önskar rörligt, bundet eller hybrid på ditt elabonnemang är nästa steg att välja eventuella tillägg. Dessa kan variera mellan olika leverantörer så de som nämns nedan ska enbart ses som exempel. Är det viktigt för dig att få tillgång till något av dessa tillägg bör alltså elleverantör och elabonnemang väljas utifrån vilka som erbjuder dessa:

Grön el

Med ”Grön el” eller ”Förnybar el” har elabonnemanget en något högre månadskostnad. Men i gengäld kommer elförbrukning ske från 100% förnybara energikällor. Om till exempelvis 50 % av leverantörens kunder väljer detta alternativ måste 50 % av deras inköpta el komma från dessa miljövänliga alternativ.

Trygghetspaket

Trygghetspaket är en slags ”försäkring” som gör att elabonnemanget inte behöver betalas vid långvarig arbetslöshet eller sjukdom. Det finns däremot alltid ett maximalt belopp per månad samt antal månader per år som ersättning går att få.

Mätare som hittar ”energitjuvar”

Det blir allt vanligare att elleverantörer hjälper sina kunder att minska sin förbrukning. Detta både via allmänna råd samt appar och ”smart-plugs” som mäter och identifierar så kallade ”energitjuvar”.  I vissa fall kan detta väljas som ett tillägg och det kan då även tillkomma en viss kostnad per månad. Tanken är däremot att denna kostnad ska vara betydligt lägre än vad som sparas genom denna tjänst.

Jämför elabonnemang på samma villkor

När du nu har bestämt dig för rörligt, fast, mix samt vilka eventuella tillägg du vill ha är sista steget att jämföra elabonnemang mellan olika leverantörer. Tänk på att:

 • Månadsavgift: Det är mycket vanligt att det tillkommer en fast månadsavgift. Den är vanligtvis på 30 – 50 kronor men kan även vara högre. Som ny kund går det ibland att få rabatt på denna avgift i ett par månader. Kom ihåg att räkna med månadsavgiften när olika alternativ jämförs.
 • Samma förbrukning: Kontrollera hur stor elförbrukning som hushållet ungefär har på ett år och använd denna siffra när uträkningar sker. Det går visserligen att använda leverantörernas egna uträkningar men det är inte säkert att dessa återspeglar ditt hushålls förbrukning.
 • Med olika lång bindningstid: Jämförs bundna abonnemang är det viktigt att de jämförs med samma bindningstid. Detta för att det ska bli en så rättvis jämförelse som möjligt.
 • Välkomsterbjudanden?: Det är lätt att lockas av välkomsterbjudanden som rabatt på fasta avgiften i början eller att man får ”10 000 EuroBonus poäng”. Räkna på vad detta erbjudande är värt och räkna ut totala kostnaden över ett eller flera år. Kanske är det bättre att välja en annan leverantör med lite lägre kWh-pris?

Jämför elabonnemang

Jämför priser och erbjudanden på elabonnemang direkt på elyn.

Säga upp elabonnemang – Så gör du!

Vill du säga upp ditt elabonnemang är det viktigt att först kontrollera vilka villkor som gäller. Den stora skillnaden är om du har rörligt eller bundet samt om du har bindningstid kvar eller inte. Här beskrivs de olika alternativen och hur du går tillväga:

Rörligt pris – Stor frihet

Störst flexibilitet nås med ett elabonnemang med rörligt pris. Detta utifrån att någon bindningstid inte finns samt att det generellt är kort uppsägningstid. Det är vanligt att du enbart behöver betala för en enda månad extra. Säger du upp dig 15 januari betalar du därmed bara för februari.

Fast pris – När bindningstiden löper ut

Har du abonnemang med fast pris kommer du bli kontaktad 1 – 3 månader innan att bindningstiden löper ut. Du kan nu välja att säga upp avtalet vilket innebär att du enbart betalar för kvarvarande bindningstid. Ett alternativ är att du väljer rörligt eller förlänger bindningstiden efter att bindningstiden löpt ut.

OBS – Om du inte aktivt väljer ett val när leverantören skickar ut information kan de exempelvis förnya med bindningstid på 1 år. Var aktiv, jämför och välj för att därmed hålla nere kostnaden.

Fast pris – Under bindningstid

Nackdelen med elabonnemang som har fast pris är dess bindningstid. Om du skrivit på för 2 år är det mycket svårt att avsluta det. Det finns däremot undantag.

 • Brytkostnad: En del elleverantörer erbjuder alternativet att bundet abonnemang får brytas i förtid. Men då uppkommer en brytkostnad. Kontakta leverantören och kontrollera hur stor denna kostnad blir och räkna på om det är värt det. I vissa fall erbjuds däremot inte denna möjlighet.
 • Vid flytt: Sker en flytt har du juridisk rätt att säga upp ditt bundna elabonnemang. Du kan även behålla det förutsatt att leverantören finns som valbart alternativ på din nya adress.

Jämför elabonnemang

Jämför priser och erbjudanden på elabonnemang direkt på elyn.

Jämför pris på samma villkor

Hur mycket el kostar per månad beror både på boendeform och aktuellt elpris. Nedan visas två exempel, lägenhet och villa.

Elabonnemang lägenhet

Lägenhet är den boendeform som har lägst elförbrukning. Detta inte minst tack vare att uppvärmning ofta ingår i månadshyran samt att tvättstuga används istället för egen tvättmaskin. Statistiska centralbyrån anger att 2000 kWh per år är genomsnitt för en mindre lägenhet och 5000 kWh för en större lägenhet.   

Vad kostar el i månaden?

Med ett genomsnittligt pris per kWh på 50 öre blir kostnaden för el per månad på 80 – 200 kronor för en liten lägenhet. Till det tillkommer kostnad för elnät samt eventuella tillägg. Rimlig kostnad är därmed snarare 100 – 300 kronor.

Tips: Fokusera på ett abonnemang med låg fast månadsavgift. Det är nämligen ofta den största kostnaden då elförbrukningen bara kostar 100 – 200 kronor per månad.

Abonnemang Villa

EON anger att en genomsnittlig elförbrukning för en familj i en villa är på 20 000 – 25 000 kWh per år.  Detta förutsatt att villan har direktverkande el. Sker uppvärmning med annan värmekälla anger EON att en förbrukning på ca 5000 kWh är mera rimligt att räkna med.

Vad kostar el i månaden?

Under första halvåret 2023 var genomsnittlig kostnad per kWh på 218 öre för villor. Det som då är medräknat i priset är både el, nätavgift och skatter. Totala månadskostnaden blev därmed ca 3600 kronor förutsatt att uppvärmning sker med el.

Tips: De som bor i villa har mest att tjäna på att jämföra abonnemang, minska konsumtionen samt optimera sin användning. Finns möjligheten att exempelvis ladda elbil, tvätta och diska under timmarna då priset är som lägst kan elabonnemang med timpris vara bäst i längden.

Åtta tips till billigare elabonnemang

 • Jämför flera leverantörer: Ta in information från flera olika leverantörer och hemsidor som erbjuder elabonnemang för att se vilken som kan erbjuda bäst villkor. Kom ihåg att jämföra lika dvs. exempelvis bundet abonnemang på 1 år eller liknande.
 • Kontrollera bindningstid: Har du bundet abonnemang idag? Kontrollera om du har bundet och i så fall hur lång tid som det är kvar på bindningstiden. Då vet du förutsättningarna kring när du bör jämföra och eventuellt byta leverantör.
 • Telefonförsäljare? Lägg på luren: Blir du uppringd av en telefonförsäljare som vill erbjuda ”bättre villkor” än vad du har idag? Lägg på luren och jämför sedan i lugn och ro. Om du har frågor kan du alltid själv kontakta leverantören. På detta sätt undviks påträngande telefonförsäljare som helst vill ha snabba beslut.– Vår erfarenhet är att om man sitter ner i lugn och ro och gör det här när man själv vill, blir man oftast mest nöjd. Om man blir uppringd av en säljare kanske man tar ett beslut som man inte riktigt tänkt igenom. / Medeleine
  Hermasson – Energimarknadsinspektionen (Aftonbladet)
 • Kontrollera klagomål: Kontrollera att leverantören inte finns med på Energimarknadsbyråns lista över företag som fått många klagomål eller Svensk Handels Varningslista. En rekommendation är att undvika alla dessa bolag även om de erbjuder mycket låga priser eller på annat sätt lockande villkor.
 • Läs igenom innan du signerar: Läs igenom avtalet noga innan du väljer att signera. Är det något du inte förstår bör du kontakta elleverantören och fråga. Risken är annars att bindningstid eller pris är på helt andra nivåer än vad du förväntat dig.
 • Jaga ”energitjuvarna”: Flera leverantörer har tjänster som identifierar ”energitjuvar”. Det är ett effektivt sätt att förstå vad som drar mycket el i hushållet och vilka kostnader som är relativt enkla att dra ner på. Generellt krävs det att abonnemang är tecknat hos leverantören för att denna tjänst ska kunna utnyttjas.
 • Timpis vid stor förbrukning: Har du möjlighet att styra elförbrukningen till vissa timmar på dygnet? Välj rörligt abonnemang med timpris. Med appar och ”smart styrning” kan förbrukningen maximeras de timmar på dygnet som priset är som lägst.
 • Solceller och batteri:Att installera solpaneler innebär både att du kan producera egen el samt sälja tillbaka till elleverantören. Med ett stort lagringsbatteri kan inköp även ske när priset är som lägst. Se exempelvis bilden nedan som illustrerar hur funktionen uppnås med teknik från Greenely.

Vanliga frågor och svar

Inom elområde 1 och 2 var genomsnittlig pris per kWh på 45,70 öre under 2023. En lägenhet på två rum beräknas konsumera 2 000 – 3 000 kWh per år. Det innebär en kostnad på cirka 100 – 200 kronor per månad. Därtill kommer elnätsavgiften.

Förnyelsebar energi är sådan som inte bidrar till klimatförändringar men det finns inga krav på att elen ska vara miljövänlig. Bra Miljöval är en certifiering från Naturskyddsföreningen som ställer höga krav på hållbarhet både för miljö och djurliv.

Nej, om elen ingår i avgift/hyra är det fastighetsägaren som står på avtalet. Det gäller även i vissa fall då bostadsrättsföreningen står på avtalet men där varje medlem betalar sin del av förbrukningen.

Ja, elleverantörerna använder främst ”avtal” medan konsumenter ofta använder ”abonnemang”. Det syftar oavsett på det avtal som reglerar kostnaden för konsumentens konsumtion av el.

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.