Elbolag Kärnkraft

Hitta elavtal med unika erbjudanden och kampanjer på Elyn. Här kan du jämföra över 3000 olika elavtal och spara i genomsnitt 1200 kr.

{"sendUrl":"https:\/\/elyn.se\/jamfor\/"}

Elbolag med kärnkraft

Vill du teckna ett elavtal med kärnkraft? Vi på Elyn har tagit fram en jämförelsetjänst som du kan använda dig av då du vill jämföra elbolag som har elavtal med kärnkraft. I denna lista har vi samlat några noggrant utvalda elhandelsbolag som antingen bara erbjuder elavtal med kärnkraft, eller som har kärnkraft som ett av alternativen i sitt sortiment av avtal.

Du kan bland annat jämföra elavtal från elbolagen Kärnfull, Fortum, Vattenfall och Göta Energi, vilka alla är bolag som på ett eller annat sätt erbjuder avtal med kärnkraft. Jämför de olika avtalen utifrån dina behov och önskemål för att hitta och teckna det bästa elavtalet för dig. Hos oss kan du också jämföra över 120 andra elbolag och över 3000 elavtal.

Elavtal med kärnkraft i juni

Idag finns det ett flertal olika elhandelsbolag som erbjuder elavtal där energin kommer från kärnkraft. Det går inte att garantera att du kan få 100% fossilfri el från kärnkraft till uttaget i ditt hushåll. Men, det finns elbolag som erbjuder mer eller mindre bara kärnenergi. Om du vill hitta ett elavtal med kärnkraft kan du jämföra elavtal från något av följande bolag:

Rörligt elavtal
karnfull-energi
39 kr månadsavgift
Rörligt elavtal
fortum
Från 39 kr månadsavgift
Rörligt elavtal
vattenfall
Från 45 kr månadsavgift

Kärnfull Energi

Elbolaget Kärnfull Energi har valt att endast erbjuda elavtal där elen till 100% kommer från kärnkraft. Det kan vara ett passande alternativ för dig som vill säkerställa att din el är fossilfri, utan att den nödvändigtvis behöver vara helt förnybar.

Fortum

Hos Fortum kan du välja att teckna ett elavtal där energin kommer från kärnkraft, vattenkraft, vindkraft eller solenergi. Klimatsmarta elavtal med ren energi, för en mer hållbar framtid.

Vattenfall

Vattenfall är ett elhandelsbolag som erbjuder dig att teckna elavtal där den el du förbrukar tillverkas av just fossilfri kärnkraft. Samtliga av deras energikällor är svenska.

Läs mer om kärnkraft

Nedanför har vi samlat den vanligaste informationen som besökare har kring kärnkraft. Exempelvis kan du läsa om kärnkraftens påverkan på miljö, fördelarna och nackdelarna med kärnkraft samt vilka bolag som erbjuder avtal mer kärnkraft.

Innehållsförteckning

Kärnkraftens miljöpåverkan

Den elproduktion som sker i Sverige utgörs idag till ungefär 30% av kärnkraften. En stor anledning till att så många vill ha just el från kärnkraft beror på att det är en av få energikällor som kan producera stora mängder el utan att det bildas några utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser.

Kärnkraft är även ett mycket pålitligt alternativ av energikälla då de är enkla att underhålla och har lång livslängd. Just därför räcker det med att vi i Sverige inte har fler än sex kärnkraftsreaktorer för att man ska kunna producera tillräckligt mycket energi för att försörja närmare en tredjedel av landets alla hushåll.

Är kärnkraft dåligt för miljön?

Jämför man kärnkraft mot andra energikällor och andra tekniker för att tillverka el finns det mycket som talar för att kärnkraften på olika sätt är bättre för miljön. Framförallt då man slipper koldioxidutsläppen. Detta kan ha en väldigt stor påverkan på miljön.

Samtidigt bör man vara medveten om att den enorma kärnkraftsindustrin på andra sätt gör rätt stora avtryck på miljön, ur en negativ aspekt. Det man då främst talar om är den strålning som energitillverkningen innebär, samt att avfallet som bildas i samband med produktionen är svårt att hantera.

Avfallet som bildas är nämligen radioaktivt, och det håller sig radioaktivt länge. Detta innebär att kärnkraften och dess avfall måste förvaras otroligt säkert. Trots detta finns det alltid en risk för kärnkraftsolyckor, vilket kan innebära enorma förödelser.

Vad skiljer fossilfritt och kärnkraft?

Ser man till de fördelar som faktiskt finns med kärnkraften så är en stor fördel att det är ett fossilfritt alternativ. Det vill säga, elen produceras inte från fossila bränslen, så som kol, olja eller gas. Istället baseras kärnkraftsproduktionen på uran, vilket är ett grundämne som man tror kommer finnas tillgängligt i en begränsad mängd i 50-100 år till.

Därefter förväntas uranet vara slut, och just av den anledningen klassas kärnkraften inte som förnybar. Vill du teckna ett elavtal med förnybar energi ska elen komma från exempelvis vattenkraft, vindkraft eller solenergi, vilka är energikällor som kommer finnas för alltid.

Kärnkraft som energikälla

Det blir allt vanligare att man som elbolag väljer att endast erbjuda el från förnybara och fossilfria energikällor, så som kärnkraft. Detta ofta genom att man kombinerar de två alternativen ihop.  Att hitta elavtal med 100% kärnkraft är alltså inte så vanligt. Utan i de flesta fall utgörs elen endast till viss del av fossilfri kärnenergin, medan resterande del kommer från förnybara energikällor.

Ur ett miljöperspektiv är kombinationen av fossilfri och förnybar energi mycket fördelaktig. Trots att den el som tillverkas med kärnkraft – med uran som energikälla – inte är förnybar finns det många fördelar med att välja den fossilfria energitillverkningen. Detta främst då produktionen kan göras väldigt stor utan risk för koldioxidutsläpp.

Har alla elbolag kärnkraft?

I och med den stora tillgång på kärnkraft som vi har i Sverige kan man säga att i princip alla elbolag som är verksamma på den svenska marknaden mer eller mindre erbjuder el från kärnkraft. Närmare bestämt utgörs 30% av elproduktionen i Sverige av kärnkraft specifikt.

Vanligast är dock att de svenska elbolagen erbjuder dig att teckna elavtal där elen kommer från både förnybara och fossilfria energikällor, så som vindkraft och kärnkraft. Förnybar energi klassas även den som fossilfri i och med att energikällorna inte är fossila. För en hållbar, miljövänlig framtid krävs det att vi ställer om till mer och mer fossilfri elproduktion.

Fördelar med kärnkraft

  • Produktionen av kärnenergi bidrar inte till några utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser.
  • Det är möjligt att tillverka stora mängder kärnkraft med en jämn elproduktion. Detta säkerställer att bränsetillgången i landet hålls fortsatt stabil och att behoven av elkonsumtion kan tillgodoses.
  • De kärnkraftverk som finns i Sverige idag kan försörja ungefär en tredjedel av landets alla hushåll med el.
  • I fråga om produktionskostnader är tillverkningen av kärnkraft ett kostnadseffektivt alternativ i jämförelse med annan energitillverkning.

Nackdelar med kärnkraft

  • Uran är den energikälla som man använder sig av för att producera kärnkraft. Uran finns i en begränsad mängd i Sverige, och är därmed inte förnybart – tillslut kommer energikällan tillslut och kärnkraftsproduktionen är då inte längre möjlig.
  • Utvinningen av uran är skadlig för miljön och vår natur.
  • I samband med tillverkningen av kärnenergi bildas skadlig, radioaktiv strålning som kan vara farlig för befolkningen.
  • Det avfall som kärnenergi produktionen lämnar efter sig är radioaktivt under lång tid (uppemot 100 000 år). Detta är svårt att hantera då det måste förvaras på ett visst sätt,isolerat från naturen.
  • För att förvara det radioaktiva ämnet som bildas krävs det specifika kapslar, som ska sänkas ner i berggrunden. Det är en komplicerad process, och trots hög säkerhet finns det risk för kärnkraftsolyckor som kan vara förödande för landets befolkning.

Vanliga frågor och svar

De flesta elbolag som är verksamma i Sverige erbjuder el från kärnkraft. Det ofta i kombination med el från andra fossilfria energikällor, som förnybara energikällor i form av exempelvis solenergi, vattenkraft och vindkraft.

Den främsta fördelen med kärnkraft är att man kan producera stora mängder kärnenergi utan att det bildas något koldioxidutsläpp. Den främsta nackdelen är att det i samband med produktionen av el från kärnkraft bildas strålning och radioaktivt kärnavfall som är svårt att hantera.

Kärnkraften har länge varit ett av de mest prisvärda alternativen av elproduktion i Sverige. Idag finns det dock mycket som tyder på att vindkraften är det billigaste alternativet av fossilfri energi, vilken även är helt förnybar. Du kan dock hitta elavtal med kärnkraft hos många av Sveriges elbolag till mycket bra pris.

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.