Elavtal företag

Från välkända elbolag med unika kampanjer och erbjudanden

Jämför elavtal till företag via vår kostnadsfria tjänst. En enkel jämförelse som ställer elbolagen mot varandra och visar om ni idag betalar för mycket.

Ansök via formuläret till höger eller läs mer i denna artikel som beskriver olika elavtal för företag och hur kostnaden kan hållas nere.

Få erbjudanden från flera elbolag

Låt elleverantörerna konkurrera om dig. Helt gratis och utan några åtaganden.

Elavtal för företag

Jämför elavtal via vår företagstjänst. En gratis ansökan som ger prisförslag från flera olika elleverantörer. Ett enkelt sätt att pressa priset på el för småföretag. Om medelstora eller stora företag önskar teckna elavtal behöver de däremot kontakta elbolagen då deras avtal anpassas utifrån företagens verksamhet.

Så tecknar företag avtal för el

Beroende på företagets storlek, och förväntad elförbrukning, tecknas elavtal via två olika vägar.

El till småföretag

Egenföretagare och småföretag kan teckna elavtal på samma sätt som privatpersoner. Jämför olika leverantörer, prisnivåer och villkor och teckna sedan online via leverantörens hemsida.

Passar för: Vid förväntad elförbrukning under 100 000 – 150 000 kWh.

El till medelstora och stora företag

Medelstora och stora företag behöver kontakta elleverantörerna och diskutera med en säljare kring olika upplägg. Avtalet anpassas därmed helt utifrån företagets unika behov och kan inte tecknas online.

Passar för: Företag med förväntad stor årlig elförbrukning samt de som behöver avancerade tekniska lösningar.

Jämför elavtal till småföretag– Steg för steg

Genom samarbete med elleverantörer erbjuder vi en enkel och gratis tjänst för att jämföra elavtal för bostadsrättsföreningar och småföretag. Något krav på att teckna avtal finns inte så tjänsten kan även användas enbart för att jämföra olika villkor.

Jämför via den widget som finns högst upp på denna sida:

1. Välj rörligt / bundet

Första steget är att välja avtalsform mellan rörligt, fast eller mix. Om ni eventuellt är intresserade av både rörligt och fast kan bägge dess rutor markeras. Det går även att välja ”vet ej” varpå elleverantörerna ger förslag på olika alternativ.

Läs mer om skillnaden på rörligt, fast och mix längre ner i artikeln

2. Ange information om företagslokalen

Andra steget är ange information om företagets behov av el.

  • Lokalens yta – Det behöver inte vara exakt utan räcker med ungefärliga siffror. Är det exempelvis cirka 70 kvadrat eller närmare 250 kvadrat?
  • Estimerad förbrukning – Det går att beräkna förbrukning genom att se på en tidigare faktura och summera ungefärlig förbrukning över ett år. (Hur ska ett företag som ska flytta till en adress veta detta?
  • Nuvarande elleverantör – Ange nuvarande elleverantör eller lämna rutan tom om du inte vill ange detta.

3. Kontaktuppgifter

Utöver kontaktuppgifter så som telefonnummer och mail behövs information så som:

  •  Företagets namn 
  • Organisationsnummer 
  • Ort

4. Erbjudanden utan krav

Flera erbjudanden kommer nu att skapas och skickas till företaget. Detta utifrån önskemål kring exempelvis fast/rörligt avtal samt förväntad förbrukning. Om det finns passande villkor kan avtal tecknas. Det finns däremot aldrig något krav på att någon av de olika offerterna måste väljas.

Få unika erbjudanden

Jämför priser och erbjudanden helt gratis utan åtaganden!

Avtalsformer för företag

I likhet med avtal för privatpersoner kan företag välja på rörligt, fast eller en mix av dessa. Det finns däremot ett par skillnader. Bland annat kan längre bindningstider väljas och avtalet kan även anpassas utifrån företagens individuella behov. Det finns dessutom flera olika avtalsalternativ.

Nedan presentas de vanligaste alternativen. Läs och jämför för att hitta det som passar ert företag bäst utifrån exempelvis verksamhet, förbrukning och behov av prisstabilitet. Kom ihåg att samtliga elleverantörer inte erbjuder alla dessa alternativ.

Abonnemangsavgift + Överföringsavgift

Alla avtal består av abonnemangsavgift och överföringsavgift. Abonnemangsavgiften beror på storlek på huvudsäkringen och är samma månad till månad. Överföringsavgiften betalas på kWh och är alltså vad som kan påverkas genom att jämföra olika avtal, teckna rörlig eller fast osv.

Rörligt företagsavtal

Med rörligt elavtal kommer priset per kWh beräknas månadsvis i efterhand. Detta utifrån elleverantörens samtliga kunders förbrukning och leverantörens inköpspris. I korthet innebär det att månadskostnaden kan variera kraftigt månad till månad. Fördelen är däremot att rörligt statistiskt varit billigast för de som haft elavtal under många år i följd.

Bäst för företag som har mycket låg elförbrukning och därmed inte påverkas speciellt mycket ekonomiskt om månadskostnaden förändras. I jämförelse med timpris (läs mer längre ner i artikeln) kan rörligt vara bättre för företag som främst bedriver sin verksamhet dagtid. Detta då rörligt innebär att en genomsnittlig kostnad betalas utifrån samtliga kunders förbrukning och priset per kWh brukar vara högst dagtid.  

Rörligt med vintersäkring

Med rörligt avtal med ”Vintersäkring” binds priset för el under ett par av årets vintermånader. Det är en lösning som därmed säkerställer att månadskostnaden inte kan ”skena i höjden” när förbrukningen är som högst.

Hos Vattenfall kallas denna tilläggstjänst för ”Vintersäkring” men den kan ha olika namn och upplägg hos andra elleverantörer.

Timpris för företag

Med timpris betalar företaget sin förbrukning utifrån spotpriset vilket ändras timme för timme. Det innebär att månadskostnaden tydligare är knuten till när på dygnet som förbrukning sker som mest.

Bäst för företag som bedriver verksamhet på kvällar och nätter då timpriset generellt är lägst under dessa tider på dygnet. Det passar även företag som kan anpassa sin förbrukning över dagen, exempelvis genom att ladda elbilar och köra maskiner utifrån elprisets variation.

Timpris med tak

Hos vissa leverantörer går det även att välja timpris med pristak. Därmed kan företaget pressa kostnaden genom att öka förbrukningen de timmar som priset är som lägst. Detta samtidigt som de aldrig behöver betala över pristaket de timmar som priset är högt.

Fast eller bundet elavtal

Med fast (även kallat bundet) elavtal binds priset per kWh till en nivå under ett eller flera år. Det skapar en förutsägbarhet vilket kan vara helt avgörande för att kunna skapa budget, beräkna priser till kunder m.m.

Bäst för företag som har stor elförbrukning och där denna kostnadspost tydligt påverkar produktens eller tjänstens pris.

Prissäkrad BörsEl med fast pris

Med Prissäkrad BörsEl (andra namn förekommer) kommer leverantören att köpa in el regelbundet under exempelvis 3 månader. Det blir sedan den genomsnittliga inköpskostnaden som ligger till grund företagets kostnad per kWh under följande 12 månader. En avtalsform som säkerställer att priset inte är på toppen exakt när bindning sker.

OBSPrissäkrad BörsEL erbjuds inte alltid till företag med liten förbrukning (småföretagare, kontor osv). Avtalsformen kan i dessa fall enbart nås av de med medelstor eller stor förbrukning.

Mix

Med Mix väljs avtalslängd och andel som önskas vara rörligt respektive fast. Det går exempelvis att välja 50/50. På detta sätt kan en större stabilitet nås samtidigt som fördelarna med rörligt delvis utnyttjas.

Bäst för företag som delvis vill prisskydda verksamheten men har ekonomisk möjlighet att hantera lite varierande månadskostnad.

OBSMix erbjuds inte alltid till företag med liten förbrukning (småföretagare, kontor osv). Avtalsformen kan i dessa fall enbart nås av de med medelstor eller stor förbrukning.

Portföljförvaltad (expertförvaltad)

Med portföljförvaltad / expertförvaltad elavtal utnyttjas i grunden ett rörligt pris. Men det är möjligt att prissäkra volymer genom terminshandeln. Delar av förbrukningen kan därmed låsas till en viss prisnivå när som helst. Detta kan ske av företaget eller via personlig förvaltare hos leverantören.

OBSPortföljförvaltning erbjuds enbart vid mycket stor förbrukning. Kontakta din leverantör vid frågor kring denna tjänst.

Sänk elpriset till ditt företag

Låt elbolagen konkurrera om ditt elavtal – använd formuläret som är helt gratis och utan några åtaganden.

Tillägg till elavtalet

Utöver att välja avtalsstruktur (se ovan) kan det förekomma tillägg som på olika sätt anpassar avtalet till företagets behov. Några av de vanligaste nämns nedan. Kom ihåg att samtliga tillägg inte går att teckna hos alla elleverantörer.

Prissäkring

Som förklaras vid rubriken ”Rörligt med vintersäkring” kan leverantören erbjuda kortare perioder av prissäkring. Det kan exempelvis vara ett kvartal eller ett halvår. I vissa fall kan det tillkomma en mindre avgift för denna säkerhet.

Digital överblick

Önskas digital överblick, i realtid, över förbrukningen och olika mätpunkter? Flera leverantörer erbjuder digitala verktyg som både ger bra överblick och som tydligt kan visa på hur förbrukningen kan minskas. Dessa verktyg kan antingen vara gratis eller innebära en förhöjd månadskostnad.

Lokalproducerat

Vill företaget främja det lokala näringslivet kan tillägg tecknas som säkerställer att produktionen kommer från närliggande anläggningar. Det kan exempelvis vara företag, lantbrukare eller bostadsrättsföreningar som har egen elproduktion. Då kommer elleverantören att köpa ursprungsgarantier motsvarande ditt företagets elförbrukning.

Miljömärk företagets el

Genom att välja el med miljömärkning ”Bra Miljöval” kommer produktionen enbart från källor med extra höga krav kring miljöpåverkan. Det kostar lite extra men är både bra för miljön och företagets eget miljöarbete.

bra miljöval märkning

Ursprungsmärkt vindkraft

Finns önskemål att främja utveckling av svensk vindkraft? Välj ett elavtal där tillägget ”ursprungsmärkt vindkraft” är möjlig. Det innebär att leverantören alltid köper in ursprungsgarantier mot vindkraft som motsvarar kundens förbrukning.

Här är 8 tips på vägen

1. Läs branschspecifika råd

Beroende på bransch och verksamhet har företag extremt olika stort behov av el. Eftersom det skiljer så mycket har flera leverantörer tagit fram branschspecifika råd.

Ett exempel är EON som tagit fram specifika råd till företag inom exempelvis:

2. Boka energirådgivning

Energirådgivning innebär att en handläggare går igenom företagets behov, kostnader och möjligheter att minska förbrukningen. Detta genom att bland annat se på statistik och identifiera så kallade ”energitjuvar”. Kontakta ditt elbolag om du önskar få en energirådgivning. Ofta är dessa helt gratis.

3. Smartplugs och mätning

För de minsta företagen kan det räcka med så kallade smartplugs och egen mätning av elförbrukningen. Med dessa går det att beräkna förbrukning och kostnad och på detta sätt fokusera insatser för att minska den totala kostnaden.

4. Elnätsavtal + Elhandelsavtal

Vid flytt behövs både elnätsavtal och elhandelsavtal. Det första tecknas med nätleverantören vilket är de som bygger och underhåller elnätet. Sverige är indelat i nätområden och inom ett område finns bara en nätleverantör. Elhandelsavtal tecknas med leverantören av el. Det är detta avtal som denna artikel handlar om.

5. Timpris om möjligt

Timpris rekommenderas både till privatpersoner och företag förutsatt att möjligheten finns att styra elförbrukningen till de dagar, och timmar på dygnet, som priset är som lägst. Det kommer därmed att skapa en betydligt lägre månadskostnad än vid rörligt elpris.

6. Undvik anvisat pris

Om företaget inte tecknar ett avtal med elleverantören kommer de få ett ”anvisat pris”. Det är det absolut sämsta alternativet. Undvik detta alternativ genom att alltid ha ett löpande avtal.

7. Fast pris är säkrare vid produktion

Är företagets totala kostnad för produktion av varor och tjänster kopplat till månadskostnaden för el? Då kan fast elpris vara det bästa alternativet. Detta utifrån att det svårt att ha ett oregelbundet pris mot slutkund utifrån förändrade produktionskostnader.

8. Sälj överskott

Med egen elproduktion kan företag både minska den egna månadskostnaden samt sälja överskottsel. Försäljning sker till den elleverantör som avtal finns med och innebär i korthet att förskottsbetalning sker på kommande leverans.  

Bli kontaktad av elbolagen

Vill du få ner priset på elavtalet till företaget? Låt elbolagen konkurrera med pressade priser. Helt gratis och utan några åtaganden!

Vanliga frågor och svar

Effektabonnemang innebär att avgiften kan påverkas genom att effekttopparna ”jämnas ut”. I korthet minskas tillfällena då högre elanvändning uppstår varpå företaget kan få lägre månadskostnad.

Egenföretagare och småföretag tecknar avtal på samma sätt som privatpersoner. Detta genom att lägga en beställning på leverantörens hemsida. Där går det även att se kostnaden per kWh för olika avtalsformer.

Fossilfria energikällor produceras utan fossila bränslen som kol och olja. Exempel är vattenkraft, kärnkraft och vindkraft.

Ja, det blir allt vanligare att företag producerar egen el via exempelvis solpaneler och sedan säljer överskottet till anslutet elbolag.

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.