Jämför elavtal och elpriser

Jämför elpriser och elavtal med Elyn, en kostnadsfri jämförelsetjänst med över 3000 olika elavtal. Teckna ett nytt elavtal idag och sänk din elkostnad.

{"sendUrl":"https:\/\/elyn.se\/jamfor\/"}

Våra omdömen

Köpte min första bostadsrätt här för några veckor sen efter ha bott utomlands, aldrig haft elavtal.. hitta denna sidan på google och det löste sig fint för mig.
fem stjärnor
Bra info om elbolag och priser. Smidiga elprisjämförelser och information om skillnaden mellan de olika avtalstyperna, hjälpte mig att välja ett bättre elavtal.
fem stjärnor

Ange postnummer och förbrukning

Det första steget för att sänka dina elkostnader är att ange ditt postnummer och en uppskattad förbrukning. Här väljer du också om det är en villa eller lägenhet. Kontrollera även att du inte är bunden till ditt nuvarande elavtal.

Jämför elpriser och avtal

Hur mycket kan du spara varje månad? Jämför elpriser och elavtal utifrån vilka behov ditt hushåll har. Du kan enkelt filtrera avtalen beroende på om du till exempel vill se rörliga eller fasta elavtal samt grön el.

Teckna ditt nytt elavtal

När du har hittat ett elavtal som passar klickar du på "Teckna elavtal" för att fylla i dina uppgifter och slutföra ditt byte. När du tecknar via Elyn tillkommer inga extra avgifter, tjänsten är alltid helt kostnadsfri.

elyn-mobilbild
Lysande glödlampa

Jämför kostnadsfritt

Elyn är helt kostnadsfritt att använda. Priserna är hämtade från elbolagen utan några tillagda avgifter.

Elbolag Ikon

Över 120 Elbolag

Välj det elbolag som passar dig bäst, Elyn jämför priser, elavtal och kampanjer från över 120 elhandelsbolag.

Klocka ikon

Elavtal på 5 min

Det behöver inte vara krångligt att byta elavtal. Med Elyn tar det i snitt fem minuter att teckna ett nytt elavtal.

Allt om elavtal och lite till...

Känner du att du har dålig koll på elavtal? Lugn, på Elyn finns allt som kan vara bra att känna till innan du byter ditt elavtal samlat på ett ställe. Information om vad ett elavtal innefattar, elprisjämförelser och checklistor. Allt strukturerat och beskrivet på ett lättförståeligt sätt.  

Innehållsförteckning

Jämför elavtal

Det är lätt att tänka sig att det både ska vara svårt och tidskrävande att jämföra elavtal. Därför väljer många att ha kvar sitt gamla elbolag trots att det finns bättre alternativ till ett lägre pris. Elyn gör det enklare att byta elavtal, du uppger postnummer samt förbrukning och Elyn sköter jämförelsen åt dig. Är du osäker på rörliga eller fasta elavtal eller vad skillnaden på elhandlare och nätägare är? Fortsätt då läs så förklarar vi allt du behöver veta för att jämföra elavtal.

Jämför elavtal via Elyn

Elyn har jämfört över 120 elbolag och 3 000 elavtal så att du på mindre än fem minuter ska kunna välja och byta till ett avtal som passar dig.

Det enda som du behöver göra är att uppge ditt postnummer och förbrukning samt välja mellan bundet och obundet avtal. Därefter kan du enkelt gå i genom Elyns lista över elavtal som har lägst pris för dig.

Vanliga avtalsformer

En av de första frågorna som du behöver ställa dig när du jämför elbolag är om du vill ha ett rörligt eller fast elavtal? Många funderar på vad som är det billigaste elavtalet men det kan vara rättvisare att fundera på hur mycket du värdesätter trygghet. Det viktigaste är att du aktivt valt ett avtal, då ett anvisat elavtal i genomsnitt är mer än 30 % dyrare.

Avtalsformer i svenska hushåll

Diagram med fördelning Fast och Rörligt Elavtal

Procentuell fördelning mellan olika former av elavtal i Sverige Jan-2022.

Rörligt elavtal

Ett rörligt elavtal följer NordPool, vilket är elbörsen i Norden, från månad till månad. Ett rörligt elavtal har historiskt ofta varit det förmånligaste utslaget över flera år. Likt ett banklån slipper du betala en premie för risken att elpriserna går över elbolagets prognoser.

Då elpriserna påverkas av utbud och efterfrågan kan däremot ett rörligt avtal under vissa perioder bli dyrt. I synnerhet om du bor i en stor bostad med högre elförbrukning.

Fast elavtal

Om du väljer ett fast avtal kommer ditt elpris per kWh att vara detsamma, oavsett hur högt eller lågt elpriset på elbörsen är. Om du har små marginaler eller vill veta vad ditt elpris kommer att vara är ett fast elavtal ett bra alternativ. Om vi slår ut elpriset över de senaste sju till åtta åren har det inte skilt många ören mellan ett fast och rörligt elavtal för en genomsnittlig elkund i Sverige.

Anvisat elavtal

Anvisat avtal är precis som det låter, ett elavtal du blir tilldelat om du inte själv valt ett avtal. I genomsnitt är anvisade avtal mer än 30 % dyrare än avtal som kunder i Sverige själva valt. Det viktigaste du kan göra är med andra ord att göra ett aktivt val för att undvika anvisat elavtal.

Elförbrukning

När du jämför elavtal hjälper det att ha en uppskattning av hushållets elförbrukning. Detta beror på att kostnaden för elen varje månad påverkas av både fasta och rörliga kostnader.

Fasta kostnader, så som månadsavgiften, förändras inte av att du förbrukar mer el. De rörliga kostnaderna däremot ökar desto högre förbrukning du har. Detta är anledningen till att inte samma elavtal är billigast för alla hushåll.

Hur ska jag tänka?

Det kanske enklaste sättet att ta reda på din förbrukning är genom att kolla på en faktura från ditt nuvarande elbolag. På fakturan brukar det ofta finnas tydlig statistik på föregående 12 månaders elförbrukning. Ett alternativt är att gå in på elbolagets hemsida under ”mina sidor” eller liknande.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram typkunder för olika hushåll. Här utgår SCB från att en mindre lägenhet förbrukar 2 000 kWh per år. En större lägenhet eller villa utan eluppvärmning förbrukar 5 000 kWh per år, och en villa med eluppvärmning ungefär 20 000 kWh.

Elförbrukning för olika boendeformer

Diagram elförbrukning villa och lägenhet

Årsförbrukning för SCB:s typkunder vid olika boendeformer 2 000 till 20 000 kWh

Elhandelsavtal och elnätsavtal

Enkelt kan man säga att elhandelsavtalet är det som de flesta tänker på när vi pratar om att jämföra elavtal eftersom det är det enda som går att byta. Det är elhandlaren som ibland kallas elleverantör som köper in din el och ser till att du får el i hemmet och står för ungefär 25–30 % av elkostnaden. 

Elnätsavtalet går däremot inte att välja eftersom det bara kan vara en nätägare på ett och samma ställe. Elnätsavtalet står för ungefär 25 % av totalkostnaden för din el. Resterande kostnader består av skatter och andra statliga avgifter.

Ett anvisat elavtal är i genomsnitt mer än 30 procent dyrare per år

Jämför elavtal med Elyn

Passa på att sänka dina elkostnader med upp till 1200 kr per år! Jämför över 3 000 elavtal från 120 elhandelsbolag.

Jämför elpriser

De flesta tänker antagligen på att jämföra elpriset när de vill jämföra elavtal. I Elyns jämförelsetjänst hittar du alltid både jämförelsepris per kWh med samtliga kostnader inräknade, samt en totalkostnad baserad på din estimerade förbrukning. Nedan kommer vi att gå in närmare på vilka delar som finns medräknat i ditt elpris från elhandlaren längre ned kan du även se vad det billigaste elbolaget i Elyns jämförelse kostar i förhållande till genomsnittet bland över 120 bolag.

Vad ingår i elpriset?

En av de vanligaste frågorna vi får på Elyn är vad som ingår i elpriset hos elbolagen. En anledning till att många blir osäkra är antagligen att elbolagen väljer att skriva ut sitt elpris på olika sätt. Vissa aktörer nöjer sig med att lägga ihop alla kostnader under rubriken elpris, medan andra skriver ut vad som ingår i elpriset i mer detalj. I slutändan ingår det samma kostnadsposter hos i stort sett alla elhandlare och dessa är spotpriset, elhandlarens avgift, påslag samt moms. Alla dessa kostnader ska finnas med i jämförelsepriset som elhandlaren presenterar.

 

Spotpris

Alla elhandlare köper in sin el från NordPool vilket är den elmarknad i Sverige där el köps och säljs. Spotpriset är helt enkelt det pris som elhandlaren betalar för att köpa in elen till sina kunder och påverkar därmed även priset du som kund får.

Spotpriset varierar från timme till timme men är samma oavsett vilken elhandlare som du har. Det finns med andra ord inte elhandlare med billigare spotpris än det du redan har.  

Elhandlarens Avgifter

Årsavgiften eller månadsavgiften är en fast kostnad som inte beror på hur mycket el du förbrukar. Avgiften är till för att täcka olika omkostnader då elmarknaden överlag har låga vinstmarginaler. I Elyns jämförelse kan du dock hitta elbolag som erbjuder fri avgift under till exempel första året.

Påslag

Påslaget är en kostnad som finns på varje kWh el som hushållet förbrukar. Det innebär alltså att ju mer el kunden förbrukar desto större kostnad utgör påslaget av totalkostnaden. Ibland redovisar elbolag vissa påslag under inköpspriset eller elpriset ihopbakat med spotpriset, i andra fall är spotpris en egen rad.

Det går att dela in påslag i två kategorier, det ena är elhandlarens marginal alltså elhandlarens påslag som täcker interna kostnader samt vinst, medan det andra är till för att täcka kostnader i samband med inköp av elen

Elhandlarens påslag är fast och står reglerat i avtalet. Påslaget brukar vanligtvis vara några öre Vissa elbolag marknadsför el till inköpspris och vanligtvis är det detta påslag man i så fall har tagit bort.

Elcertifikat och miljöpåslag

Elcertifikat är något alla elbolag måste köpa in för att gynna produktionen av förnyelsebar el. Vissa elhandlare har även andra miljöpåslag så som “Bra Miljöval” från Naturskyddsföreningen som sätter höga krav på hållbarhet.

Volymavvägning och balanskostnader

Om du har ett rörligt elavtal är spotpriset som står på din faktura ett genomsnittpris av alla timmar under den föregående månaden på NordPool. Men elhandlarens kunder förbrukar vanligtvis mer el under dyrare timmar på dygnet och därför är volymavvägningen tillsammans med genomsnittsspotpriset det faktiska spotpris elhandlarna betalar när de köper in el.

Balanskostnader är kostnaden för att se till att elhandlaren alltid har köpt in samma mängd el som kunderna har förbrukat. Så att det finns balans i elnätet.

Svenska Kraftnät och NordPool

Utöver ovanstående påslag finns också vissa avgifter till Svenska Kraftnät och NordPool som alla elhandlare behöver betala.

Moms

Ovanpå samtliga avgifter, påslag och andra kostnader läggs också 25 % lagstadgad moms. Det finns även punktskatter som tillkommer på din elfaktura med dessa faktureras från nätägaren och inte elhandlaren.

Elyns jämförelsepris

Jämförelsepriset som presenteras på Elyn är kostnaden som elhandlarens kunder betalade under föregående månad. Det innebär att samtliga avgifter, påslag, skatter och moms finns inkluderade i priset, med andra ord allt på fakturan. Då spotpriset och inköpskostnader varierar med tiden och står för en betydande del av elpriset, kan också jämförelsepriset skilja sig mycket från månad till månad. 

Jämför elbolagens elpriser

Stapeldiagrammet nedan illustrerar det rörliga elavtal med lägst pris på Elyn under oktober månad jämfört med genomsnittspriset i Elyns databas. Om du exempelvis bor i SE3 och hade medelpriset på ditt elavtal hade du i oktober kunnat spara över 25 öre per kWh på att välja billigaste avtalet och under många månader under året har det handlat om betydligt skillnader.

Lägsta rörliga priset i Elyns jämförelse

Stabeldiagram med de elavtal som har lägst pris

Stapeldiagrammet visar genomsnittspriset hos 120 elbolag i Sverige jämfört med Elyns lägsta elpris (oktober 2022).

I tabellerna med elbolag och priser nedan hittar du elavtalen med bäst elpris hos Elyn just nu jämfört med genomsnittspriset hos över 120 elbolag. Dessa är uppdelade i tre förbrukningsnivåer 2 000 kWh, 5 000 kWh och 20 000 kWh baserat på SCB:s typkunder. Tabellerna är också indelade i Sveriges fyra elområden SE1-SE4 eftersom priserna och utbudet av elavtal skiljer sig åt beroende på vilket elområde du som kund bor i.

Jämför elpriset vid 2 000 kWh

Det finns några saker som utmärker elavtal med lågt pris i Elyns jämförelse av elpriser vid förbrukningen 2 000 kWh. Här är månadsavgiften ofta låg eftersom denna har stor inverkan på vad slutkostnaden kommer bli varje månad. Samtliga elavtal som har varit med i listan för lägst pris har haft en kampanj eller annan prissänkning på avgiften. Kampanjerna brukar oftast vara mellan 6-12 månader på rörliga avtal men ibland även 24 månader.

{"tableKwhPerYear":2000,"variant":5,"rows":[{"id":"1","contractType":"10","kwhPerYear":2000,"kwhPerYearMin":null,"kwhPerYearMax":null,"area":"1","epkPrice":"272.6","companyName":"Fortum","trackingLink":null,"energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"0","energyTypeWater":"0","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"0","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"18.72","yearlyCostCollapsed":"374.00","buyPrice":"70.38","fixedAddOn":"5.90","variableAddOn":"6.23","discountCollapsed":null,"discountYearlyPrice":"374.00","discountBuyPrice":"0.00","discountDuration":"Rabatt 0 m\u00e5nader","discountNotice":"Rabattavtalet g\u00e4ller endast nya kunder. Rabatt 0 m\u00e5nader","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"Nykundsrabatten g\u00e4ller endast om du inte varit kund hos Fortum de senaste 12 m\u00e5naderna och den kan tecknas p\u00e5 fortum.se eller genom att ringa v\u00e5r kundservice p\u00e5 020-46 00 00.","cancellationPeriod":"2 m\u00e5nader","cancellationPeriodCollapsed":"Upps\u00e4gningstiden visar hur l\u00e5ng tid du m\u00e5ste vara kvar som kund hos f\u00f6retaget efter att du sagt upp ditt avtal. Ett exempel: Har du ett 1-\u00e5rigt avtal om fast pris med en upps\u00e4gningstid p\u00e5 1 m\u00e5nad s\u00e5 betyder det att du m\u00e5ste s\u00e4ga upp avtalet innan det g\u00e5tt 11 m\u00e5nader. Annars finns det risk att det f\u00f6rl\u00e4ngs med ett nytt avtal med en ny bindningstid.","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"","billingOptions":"","billingOptionsCollapsed":"E-faktura, Pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"Autogiro, Bankgiro","lastUpdated":"2023-02-02","certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"0.00","environmentAddOn":"0.00","campaignText":null,"information":null,"isActive":"0","hasCampaign":"0","calcTotalPrice":"103.13750000","calcTax":"20.62750000","calcDiscount":"18.700000","calcYearlyCost":"18.700000","isCustom":"0","areaCodeLabel":"SE1"},{"calcTotalPriceAverage":"133.27","kwhPerYear":2000,"areaCodeLabel":"SE1"},{"id":"2","contractType":"10","kwhPerYear":2000,"kwhPerYearMin":"1","kwhPerYearMax":"30000","area":"2","epkPrice":null,"companyName":"Skellefte\u00e5 Kraft AB","trackingLink":"","energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"1","energyTypeWater":"1","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"0","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"0.00","yearlyCostCollapsed":"432.00","buyPrice":"70.38","fixedAddOn":"6.00","variableAddOn":"0.00","discountCollapsed":"Rabatt","discountYearlyPrice":"432.00","discountBuyPrice":"6.00","discountDuration":"9 m\u00e5n","discountNotice":"9 m\u00e5n","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"","cancellationPeriod":"Utan","cancellationPeriodCollapsed":"","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"","billingOptions":"autogiro, e-faktura, pappersfaktura","billingOptionsCollapsed":"autogiro, e-faktura, pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"","lastUpdated":null,"certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"12.77","environmentAddOn":"0.00","campaignText":"Erbjudandet g\u00e4ller f\u00f6r dig som \u00e4r ny kund och inneb\u00e4r att du f\u00e5r 100 % f\u00f6rnybar el utan m\u00e5nadsavgift i 9 m\u00e5nader, till ett v\u00e4rde av 405 kronor inklusive moms. Dessutom f\u00e5r du en gener\u00f6s \u00f6resrabatt p\u00e5 det r\u00f6rliga elpriset, som motsvarar 7,5 \u00f6re\/kWh inklusive moms.","information":"Skellefte\u00e5 Kraft \u00e4r en av Sveriges st\u00f6rsta kraftproducenter. Med en bas av vattenkraft producerar och levererar vi energi till f\u00f6retag och privatpersoner \u00f6ver hela Sverige. Den kraft vi skapar m\u00e5ste tillgodose dagens behov av energi \u2013 utan att \u00e4ventyra framtidens resurser. ","isActive":"1","hasCampaign":"1","calcTotalPrice":"103.93750000","calcTax":"20.78750000","calcDiscount":"21.600000","calcYearlyCost":"21.600000","isCustom":"1","contractName":"Skellefte\u00e5 Kraft R\u00f6rligt 1-30 000 SE2","areaCodeLabel":"SE2"},{"calcTotalPriceAverage":"134.65","kwhPerYear":2000,"areaCodeLabel":"SE2"},{"id":"3","contractType":"10","kwhPerYear":2000,"kwhPerYearMin":"1","kwhPerYearMax":"30000","area":"3","epkPrice":null,"companyName":"Skellefte\u00e5 Kraft AB","trackingLink":"","energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"1","energyTypeWater":"1","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"0","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"0.00","yearlyCostCollapsed":"432.00","buyPrice":"92.58","fixedAddOn":"6.00","variableAddOn":"0.00","discountCollapsed":"Rabatt","discountYearlyPrice":"432.00","discountBuyPrice":"6.00","discountDuration":"9 m\u00e5n","discountNotice":"9 m\u00e5n","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"","cancellationPeriod":"Utan","cancellationPeriodCollapsed":"","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"","billingOptions":"autogiro, e-faktura, pappersfaktura","billingOptionsCollapsed":"autogiro, e-faktura, pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"","lastUpdated":null,"certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"15.24","environmentAddOn":"0.00","campaignText":"Erbjudandet g\u00e4ller f\u00f6r dig som \u00e4r ny kund och inneb\u00e4r att du f\u00e5r 100 % f\u00f6rnybar el utan m\u00e5nadsavgift i 9 m\u00e5nader, till ett v\u00e4rde av 405 kronor inklusive moms. Dessutom f\u00e5r du en gener\u00f6s \u00f6resrabatt p\u00e5 det r\u00f6rliga elpriset, som motsvarar 7,5 \u00f6re\/kWh inklusive moms.","information":"Skellefte\u00e5 Kraft \u00e4r en av Sveriges st\u00f6rsta kraftproducenter. Med en bas av vattenkraft producerar och levererar vi energi till f\u00f6retag och privatpersoner \u00f6ver hela Sverige. Den kraft vi skapar m\u00e5ste tillgodose dagens behov av energi \u2013 utan att \u00e4ventyra framtidens resurser. ","isActive":"1","hasCampaign":"1","calcTotalPrice":"134.77500000","calcTax":"26.95500000","calcDiscount":"21.600000","calcYearlyCost":"21.600000","isCustom":"1","contractName":"Skellefte\u00e5 Kraft R\u00f6rligt 1-30 000 SE3","areaCodeLabel":"SE3"},{"calcTotalPriceAverage":"173.73","kwhPerYear":2000,"areaCodeLabel":"SE3"},{"id":"4","contractType":"10","kwhPerYear":2000,"kwhPerYearMin":"1","kwhPerYearMax":"30000","area":"4","epkPrice":null,"companyName":"Skellefte\u00e5 Kraft AB","trackingLink":"","energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"1","energyTypeWater":"1","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"0","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"0.00","yearlyCostCollapsed":"432.00","buyPrice":"104.43","fixedAddOn":"6.00","variableAddOn":"0.00","discountCollapsed":"Rabatt","discountYearlyPrice":"432.00","discountBuyPrice":"6.00","discountDuration":"9 m\u00e5n","discountNotice":"9 m\u00e5n","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"","cancellationPeriod":"Utan","cancellationPeriodCollapsed":"","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"","billingOptions":"autogiro, e-faktura, pappersfaktura","billingOptionsCollapsed":"autogiro, e-faktura, pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"","lastUpdated":null,"certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"15.31","environmentAddOn":"0.00","campaignText":"Erbjudandet inneb\u00e4r att du f\u00e5r 100 % f\u00f6rnybar el utan m\u00e5nadsavgift i 9 m\u00e5nader, till ett v\u00e4rde av 405 kronor inklusive moms. Dessutom f\u00e5r du en gener\u00f6s \u00f6resrabatt p\u00e5 det r\u00f6rliga elpriset, som motsvarar 7,5 \u00f6re\/kWh inklusive moms.","information":"Skellefte\u00e5 Kraft \u00e4r en av Sveriges st\u00f6rsta kraftproducenter. Med en bas av vattenkraft producerar och levererar vi energi till f\u00f6retag och privatpersoner \u00f6ver hela Sverige. Den kraft vi skapar m\u00e5ste tillgodose dagens behov av energi \u2013 utan att \u00e4ventyra framtidens resurser. ","isActive":"1","hasCampaign":"1","calcTotalPrice":"149.67500000","calcTax":"29.93500000","calcDiscount":"21.600000","calcYearlyCost":"21.600000","isCustom":"1","contractName":"Skellefte\u00e5 Kraft R\u00f6rligt 1-30 000 SE4","areaCodeLabel":"SE4"},{"calcTotalPriceAverage":"190.27","kwhPerYear":2000,"areaCodeLabel":"SE4"}]}

Jämför elpriset vid 5 000 kWh

I jämförelsen av elpriser med förbrukningen 5 000 kWh har kombinationen av ett lågt påslag och en rabatt på månadsavgiften gjort att elavtal hamnat i listan med låga priser. I många fall handlar det om tillfälliga prissänkningar under 12 månader för att sedan gå tillbaka till ordinarie priser. Därför är det viktigt att se över sitt elavtal när kampanjperioden har tagit slut.

{"tableKwhPerYear":5000,"variant":5,"rows":[{"id":"431","contractType":"10","kwhPerYear":5000,"kwhPerYearMin":null,"kwhPerYearMax":null,"area":"1","epkPrice":"273.68","companyName":"Skellefte\u00e5 Kraft AB","trackingLink":null,"energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"1","energyTypeWater":"1","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"1","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"8.64","yearlyCostCollapsed":"432.00","buyPrice":"70.38","fixedAddOn":"6.00","variableAddOn":"5.67","discountCollapsed":null,"discountYearlyPrice":"216.00","discountBuyPrice":"6.00","discountDuration":"Rabatt 6 m\u00e5nader","discountNotice":"Rabattavtalet g\u00e4ller endast nya kunder. Rabatt 6 m\u00e5nader","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"","cancellationPeriod":"0 dagar","cancellationPeriodCollapsed":"Upps\u00e4gningstiden visar hur l\u00e5ng tid du m\u00e5ste vara kvar som kund hos f\u00f6retaget efter att du sagt upp ditt avtal. Ett exempel: Har du ett 1-\u00e5rigt avtal om fast pris med en upps\u00e4gningstid p\u00e5 1 m\u00e5nad s\u00e5 betyder det att du m\u00e5ste s\u00e4ga upp avtalet innan det g\u00e5tt 11 m\u00e5nader. Annars finns det risk att det f\u00f6rl\u00e4ngs med ett nytt avtal med en ny bindningstid.","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"","billingOptions":"","billingOptionsCollapsed":"E-faktura, Pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"Autogiro","lastUpdated":"2023-02-02","certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"0.00","environmentAddOn":"0.00","campaignText":null,"information":null,"isActive":"0","hasCampaign":"0","calcTotalPrice":"100.46250000","calcTax":"20.09250000","calcDiscount":"10.320000","calcYearlyCost":"8.640000","isCustom":"0","areaCodeLabel":"SE1"},{"calcTotalPriceAverage":"120.12","kwhPerYear":5000,"areaCodeLabel":"SE1"},{"id":"508","contractType":"10","kwhPerYear":5000,"kwhPerYearMin":null,"kwhPerYearMax":null,"area":"2","epkPrice":"271.83","companyName":"Karlshamn Energi Elf\u00f6rs\u00e4ljning AB","trackingLink":null,"energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"0","energyTypeWater":"0","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"0","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"4.42","yearlyCostCollapsed":"220.00","buyPrice":"70.38","fixedAddOn":"2.80","variableAddOn":"4.22","discountCollapsed":null,"discountYearlyPrice":"0.00","discountBuyPrice":"0.00","discountDuration":"","discountNotice":"","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"","cancellationPeriod":"30 dagar","cancellationPeriodCollapsed":"Upps\u00e4gningstiden visar hur l\u00e5ng tid du m\u00e5ste vara kvar som kund hos f\u00f6retaget efter att du sagt upp ditt avtal. Ett exempel: Har du ett 1-\u00e5rigt avtal om fast pris med en upps\u00e4gningstid p\u00e5 1 m\u00e5nad s\u00e5 betyder det att du m\u00e5ste s\u00e4ga upp avtalet innan det g\u00e5tt 11 m\u00e5nader. Annars finns det risk att det f\u00f6rl\u00e4ngs med ett nytt avtal med en ny bindningstid.","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"Kunden har r\u00e4tt att\u00a0avbryta avtalet i f\u00f6rtid endast om kunden flyttar fr\u00e5n\u00a0den anl\u00e4ggning som avtalet avser. Vid\u00a0avtalsupps\u00e4gning av annat sk\u00e4l \u00e4ger Karlshamn\u00a0Energi Elf\u00f6rs\u00e4ljning AB r\u00e4tt att ta ut en administrativ\u00a0avgift p\u00e5 400 kr ex. moms samt en\u00a0l\u00f6senavgift. L\u00f6senavgiften f\u00f6r kund med Fast Elpris\u00a0ber\u00e4knas enligt formeln: Ber\u00e4knad \u00e5rsf\u00f6rbrukning\u00a0av elenergi, angivet i kWh, multiplicerat med\u00a0kvarst\u00e5ende avtalstid i m\u00e5nader dividerat med 12,\u00a0multiplicerat med skillnaden mellan avtalet elpris\u00a0och genomsnittliga grundkraftpriset p\u00e5 Nasdaq f\u00f6r\u00a0resterande avtalstid uttryckt i \u00f6re\/kWh dividerat med\u00a0100.","billingOptions":"","billingOptionsCollapsed":"E-faktura, Pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"Autogiro, Bankgiro","lastUpdated":"2023-01-11","certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"0.00","environmentAddOn":"0.00","campaignText":null,"information":null,"isActive":"0","hasCampaign":"0","calcTotalPrice":"102.25000000","calcTax":"20.45000000","calcDiscount":"0.000000","calcYearlyCost":"4.400000","isCustom":"0","areaCodeLabel":"SE2"},{"calcTotalPriceAverage":"121.78","kwhPerYear":5000,"areaCodeLabel":"SE2"},{"id":"595","contractType":"10","kwhPerYear":5000,"kwhPerYearMin":null,"kwhPerYearMax":null,"area":"3","epkPrice":"348.45","companyName":"Sandhult-Sandareds Elhandel AB","trackingLink":null,"energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"0","energyTypeWater":"0","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"0","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"4.80","yearlyCostCollapsed":"240.00","buyPrice":"92.58","fixedAddOn":"2.90","variableAddOn":"2.04","discountCollapsed":null,"discountYearlyPrice":"0.00","discountBuyPrice":"0.00","discountDuration":"","discountNotice":"","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"","cancellationPeriod":"30 dagar","cancellationPeriodCollapsed":"Upps\u00e4gningstiden visar hur l\u00e5ng tid du m\u00e5ste vara kvar som kund hos f\u00f6retaget efter att du sagt upp ditt avtal. Ett exempel: Har du ett 1-\u00e5rigt avtal om fast pris med en upps\u00e4gningstid p\u00e5 1 m\u00e5nad s\u00e5 betyder det att du m\u00e5ste s\u00e4ga upp avtalet innan det g\u00e5tt 11 m\u00e5nader. Annars finns det risk att det f\u00f6rl\u00e4ngs med ett nytt avtal med en ny bindningstid.","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"","billingOptions":"","billingOptionsCollapsed":"Pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"Autogiro","lastUpdated":"2023-01-31","certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"0.00","environmentAddOn":"0.00","campaignText":null,"information":null,"isActive":"0","hasCampaign":"0","calcTotalPrice":"127.90000000","calcTax":"25.58000000","calcDiscount":"0.000000","calcYearlyCost":"4.800000","isCustom":"0","areaCodeLabel":"SE3"},{"calcTotalPriceAverage":"161.72","kwhPerYear":5000,"areaCodeLabel":"SE3"},{"id":"4","contractType":"10","kwhPerYear":5000,"kwhPerYearMin":"1","kwhPerYearMax":"30000","area":"4","epkPrice":null,"companyName":"Skellefte\u00e5 Kraft AB","trackingLink":"","energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"1","energyTypeWater":"1","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"0","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"0.00","yearlyCostCollapsed":"432.00","buyPrice":"104.43","fixedAddOn":"6.00","variableAddOn":"0.00","discountCollapsed":"Rabatt","discountYearlyPrice":"432.00","discountBuyPrice":"6.00","discountDuration":"9 m\u00e5n","discountNotice":"9 m\u00e5n","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"","cancellationPeriod":"Utan","cancellationPeriodCollapsed":"","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"","billingOptions":"autogiro, e-faktura, pappersfaktura","billingOptionsCollapsed":"autogiro, e-faktura, pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"","lastUpdated":null,"certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"15.31","environmentAddOn":"0.00","campaignText":"Erbjudandet inneb\u00e4r att du f\u00e5r 100 % f\u00f6rnybar el utan m\u00e5nadsavgift i 9 m\u00e5nader, till ett v\u00e4rde av 405 kronor inklusive moms. Dessutom f\u00e5r du en gener\u00f6s \u00f6resrabatt p\u00e5 det r\u00f6rliga elpriset, som motsvarar 7,5 \u00f6re\/kWh inklusive moms.","information":"Skellefte\u00e5 Kraft \u00e4r en av Sveriges st\u00f6rsta kraftproducenter. Med en bas av vattenkraft producerar och levererar vi energi till f\u00f6retag och privatpersoner \u00f6ver hela Sverige. Den kraft vi skapar m\u00e5ste tillgodose dagens behov av energi \u2013 utan att \u00e4ventyra framtidens resurser. ","isActive":"1","hasCampaign":"1","calcTotalPrice":"149.67500000","calcTax":"29.93500000","calcDiscount":"8.640000","calcYearlyCost":"8.640000","isCustom":"1","contractName":"Skellefte\u00e5 Kraft R\u00f6rligt 1-30 000 SE4","areaCodeLabel":"SE4"},{"calcTotalPriceAverage":"177.53","kwhPerYear":5000,"areaCodeLabel":"SE4"}]}

Jämför elpriset vid 20 000 kWh

Vid 20 000 kWh är inte avgiften lika viktigt att tänka på. Då är det istället påslaget som kommer att stå för en betydande del av kostnaden som ditt hushåll kan påverka. Om ditt hushåll har en högre förbrukning kan ett fast avtal ibland vara bättre eftersom kostnaden kan skilja sig mycket från månad till månad på grund av spotpriset på elmarknaden NordPool. 

Om din förbrukning är över 20 000 kWh per år är det viktigt att se över ditt elavtal ofta eftersom det finns mer pengar att spara. Genom att byta eller förhandla om ditt rörliga elavtal kan du sänka ditt elpris och göra något annat för pengarna.

{"tableKwhPerYear":20000,"variant":5,"rows":[{"id":"1693","contractType":"10","kwhPerYear":20000,"kwhPerYearMin":null,"kwhPerYearMax":null,"area":"1","epkPrice":"264.7","companyName":"Ale El Elhandel AB","trackingLink":null,"energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"0","energyTypeWater":"1","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"0","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"2.35","yearlyCostCollapsed":"470.00","buyPrice":"70.38","fixedAddOn":"0.00","variableAddOn":"3.46","discountCollapsed":null,"discountYearlyPrice":"0.00","discountBuyPrice":"0.00","discountDuration":"","discountNotice":"","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"","cancellationPeriod":"En m\u00e5nad","cancellationPeriodCollapsed":"Upps\u00e4gningstiden visar hur l\u00e5ng tid du m\u00e5ste vara kvar som kund hos f\u00f6retaget efter att du sagt upp ditt avtal. Ett exempel: Har du ett 1-\u00e5rigt avtal om fast pris med en upps\u00e4gningstid p\u00e5 1 m\u00e5nad s\u00e5 betyder det att du m\u00e5ste s\u00e4ga upp avtalet innan det g\u00e5tt 11 m\u00e5nader. Annars finns det risk att det f\u00f6rl\u00e4ngs med ett nytt avtal med en ny bindningstid.","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"Se s\u00e4rskilda villkor.","billingOptions":"","billingOptionsCollapsed":"E-faktura, Pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"Autogiro, Bankgiro","lastUpdated":"2023-01-11","certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"0.00","environmentAddOn":"0.00","campaignText":null,"information":null,"isActive":"0","hasCampaign":"0","calcTotalPrice":"95.23750000","calcTax":"19.04750000","calcDiscount":"0.000000","calcYearlyCost":"2.350000","isCustom":"0","areaCodeLabel":"SE1"},{"calcTotalPriceAverage":"113.55","kwhPerYear":20000,"areaCodeLabel":"SE1"},{"id":"1778","contractType":"10","kwhPerYear":20000,"kwhPerYearMin":null,"kwhPerYearMax":null,"area":"2","epkPrice":"267.53","companyName":"Lule\u00e5 Energi AB","trackingLink":null,"energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"0","energyTypeWater":"1","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"0","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"1.44","yearlyCostCollapsed":"288.00","buyPrice":"70.38","fixedAddOn":"2.90","variableAddOn":"3.65","discountCollapsed":null,"discountYearlyPrice":"0.00","discountBuyPrice":"0.00","discountDuration":"","discountNotice":"","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"","cancellationPeriod":"30 dagar","cancellationPeriodCollapsed":"Upps\u00e4gningstiden visar hur l\u00e5ng tid du m\u00e5ste vara kvar som kund hos f\u00f6retaget efter att du sagt upp ditt avtal. Ett exempel: Har du ett 1-\u00e5rigt avtal om fast pris med en upps\u00e4gningstid p\u00e5 1 m\u00e5nad s\u00e5 betyder det att du m\u00e5ste s\u00e4ga upp avtalet innan det g\u00e5tt 11 m\u00e5nader. Annars finns det risk att det f\u00f6rl\u00e4ngs med ett nytt avtal med en ny bindningstid.","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"Vid n\u00e4stkommande m\u00e5nadsskifte","billingOptions":"","billingOptionsCollapsed":"E-faktura, Pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"Autogiro, Postgiro, Bankgiro","lastUpdated":"2023-01-11","certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"0.00","environmentAddOn":"0.00","campaignText":null,"information":null,"isActive":"0","hasCampaign":"0","calcTotalPrice":"97.96250000","calcTax":"19.59250000","calcDiscount":"0.000000","calcYearlyCost":"1.440000","isCustom":"0","areaCodeLabel":"SE2"},{"calcTotalPriceAverage":"115.43","kwhPerYear":20000,"areaCodeLabel":"SE2"},{"id":"1863","contractType":"10","kwhPerYear":20000,"kwhPerYearMin":null,"kwhPerYearMax":null,"area":"3","epkPrice":"343.95","companyName":"Sandhult-Sandareds Elhandel AB","trackingLink":null,"energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"0","energyTypeWater":"0","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"0","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"1.20","yearlyCostCollapsed":"240.00","buyPrice":"92.58","fixedAddOn":"2.90","variableAddOn":"2.04","discountCollapsed":null,"discountYearlyPrice":"0.00","discountBuyPrice":"0.00","discountDuration":"","discountNotice":"","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"","cancellationPeriod":"30 dagar","cancellationPeriodCollapsed":"Upps\u00e4gningstiden visar hur l\u00e5ng tid du m\u00e5ste vara kvar som kund hos f\u00f6retaget efter att du sagt upp ditt avtal. Ett exempel: Har du ett 1-\u00e5rigt avtal om fast pris med en upps\u00e4gningstid p\u00e5 1 m\u00e5nad s\u00e5 betyder det att du m\u00e5ste s\u00e4ga upp avtalet innan det g\u00e5tt 11 m\u00e5nader. Annars finns det risk att det f\u00f6rl\u00e4ngs med ett nytt avtal med en ny bindningstid.","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"","billingOptions":"","billingOptionsCollapsed":"Pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"Autogiro","lastUpdated":"2023-01-31","certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"0.00","environmentAddOn":"0.00","campaignText":null,"information":null,"isActive":"0","hasCampaign":"0","calcTotalPrice":"123.40000000","calcTax":"24.68000000","calcDiscount":"0.000000","calcYearlyCost":"1.200000","isCustom":"0","areaCodeLabel":"SE3"},{"calcTotalPriceAverage":"155.36","kwhPerYear":20000,"areaCodeLabel":"SE3"},{"id":"4","contractType":"10","kwhPerYear":20000,"kwhPerYearMin":"1","kwhPerYearMax":"30000","area":"4","epkPrice":null,"companyName":"Skellefte\u00e5 Kraft AB","trackingLink":"","energyTypeSolar":"0","energyTypeWind":"1","energyTypeWater":"1","energyTypeBio":"0","environmentalFriendly":"0","fixedPrice":"0.00","yearlyCost":"0.00","yearlyCostCollapsed":"432.00","buyPrice":"104.43","fixedAddOn":"6.00","variableAddOn":"0.00","discountCollapsed":"Rabatt","discountYearlyPrice":"432.00","discountBuyPrice":"6.00","discountDuration":"9 m\u00e5n","discountNotice":"9 m\u00e5n","discountSecondaryNotice":"","discountSecondaryNoticeCollapsed":"","cancellationPeriod":"Utan","cancellationPeriodCollapsed":"","earlyCancellation":"","earlyCancellationCollapsed":"","billingOptions":"autogiro, e-faktura, pappersfaktura","billingOptionsCollapsed":"autogiro, e-faktura, pappersfaktura","paymentOptions":"","paymentOptionsCollapsed":"","lastUpdated":null,"certificateAddOn":"0.00","volumeAddOn":"0.00","purchaseAddOn":"15.31","environmentAddOn":"0.00","campaignText":"Erbjudandet inneb\u00e4r att du f\u00e5r 100 % f\u00f6rnybar el utan m\u00e5nadsavgift i 9 m\u00e5nader, till ett v\u00e4rde av 405 kronor inklusive moms. Dessutom f\u00e5r du en gener\u00f6s \u00f6resrabatt p\u00e5 det r\u00f6rliga elpriset, som motsvarar 7,5 \u00f6re\/kWh inklusive moms.","information":"Skellefte\u00e5 Kraft \u00e4r en av Sveriges st\u00f6rsta kraftproducenter. Med en bas av vattenkraft producerar och levererar vi energi till f\u00f6retag och privatpersoner \u00f6ver hela Sverige. Den kraft vi skapar m\u00e5ste tillgodose dagens behov av energi \u2013 utan att \u00e4ventyra framtidens resurser. ","isActive":"1","hasCampaign":"1","calcTotalPrice":"149.67500000","calcTax":"29.93500000","calcDiscount":"2.160000","calcYearlyCost":"2.160000","isCustom":"1","contractName":"Skellefte\u00e5 Kraft R\u00f6rligt 1-30 000 SE4","areaCodeLabel":"SE4"},{"calcTotalPriceAverage":"171.24","kwhPerYear":20000,"areaCodeLabel":"SE4"}]}

Hur mycket går att spara?

I ett exempel från oktober månad med hushåll som förbrukar 5 000 kWh sparar en kund mellan 852 – 1236 kr om året genom att välja det elavtalet med lägst pris på Elyn jämfört med genomsnittet bland 120 elbolag i Elyns databas.

För allra flesta elkonsumenterna är antagligen kostnaden den viktigaste faktorn när det kommer till att välja ett bra elavtal. Det finns flera delar som inverkar på den totala elkostnaden som du kan påverka så som olika påslag, månadsavgifter och rabatter.

Diagram på hur mycket du sparar på att byta elavtal

Se hur mycket du kan spara vid 5 000 kWh i förbrukning (Oktober 2022).

Jämför elpriser med Elyn

Jämför och byt elavtal kostnadsfritt med Elyn. Se listan med elpriser från över 120 elhandelsbolag och filtrera efter dina behov.

Teckna elavtal

Att teckna ett nytt elavtal behöver inte vara speciellt svårt men det finns vissa saker som det är viktigt att man tänker på i samband med elbytet. Vi har valt att dela in dessa i två kategorier, det du bör tänka på medan du jämför och det du bör tänka på vid själva bytet. I många fall är detta en och samma process.

Att tänka på när du jämför elavtal

Rörligt eller fast elavtal

Rörligt eller fast elpris är en av de första frågorna som du behöver ställa dig vid elbytet. Ungefär 53 % av svenskarna hade i januari 2022 ett rörligt elavtal medan 33 % hade ett fast elavtal med bindningstiden ett till tre år. Ett rörligt elavtal varierar i pris och följer elmarknaden medan ett fast avtal innebär samma pris under avtalstiden.

Att välja rätt elförbrukning

För att få avtalet med det lägsta priset måste du veta din förbrukning. Anledningen till detta är att det finns fasta och rörliga kostnader i elavtalen som påverkas av hur hög förbrukningen är. Du hittar vanligtvis din elförbrukning på elfakturan eller i elleverantörens kundportal. Det är inte nödvändigt att veta sin elförbrukning men det gör att listan på Elyn än mer precis.

Jämförelsepris och kostnad

Under senare år har det blivit allt vanligare med elleverantörer som erbjuder el till inköpspris. El till inköpspris kan däremot vara ett vilseledande ord eftersom det fortfarande innebär att elhandlaren inkluderar alla kostnader för att köpa in elen utöver själva spotpriset. Dessutom brukar avgiften på dessa avtal vara högre. Det enklaste sättet att jämföra elpris är via jämförelsekostnaden. Den måste alltid inkludera alla kostnader tillsammans med moms, då jämför du äpplen med äpplen och inte äpplen med päron.

Miljöavtal och Schysst elhandel

Att miljö har blivit en viktigare del i ekvationen för många konsumenter har nog de flesta märkt. På Elyn kan du enkelt filtrera el märkt med “Bra Miljöval” från Naturskyddsföreningen vilket är den striktaste certifieringen när det kommer till hållbar el. Utöver Naturskyddsföreningens certifiering finns även Schysst elhandel, en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige med syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elleverantör.

Att tänka på vid byte av elavtal

Uppsägningstid och bindningstid

Glöm inte att kolla upp hur lång uppsägningstid samt bindningstid ditt elhandelsavtal har. Om du bryter ett pågående avtal kan du bli skyldig att betala en avgift till din nuvarande elleverantör. Din uppsägningstid står i avtalet men du kan också enkelt kontakta elleverantören för att få veta detaljerna.

Områdes-ID och anläggnings-ID

För att kunna byta elavtal behöver du också veta ditt anläggnings-ID och områdes-ID. Detta hittar du enklast på en elnätsfaktura eller genom att kontakta ditt elnätsbolag. Anläggnings-ID är en unik kod som består av 18 siffror som börjar med 735999.

Vid flytt kontakta ditt elnätsbolag

Om du ska flytta behöver du kontakta ditt elnätsbolag och göra en inflyttningsanmälan till din nya adress. Datumet du anger blir också startdatum när du tecknar ditt nya elavtal. I samband med detta är det också bra att fråga efter ditt nya anläggnings-ID samt områdes-ID som du behöver uppge när du byter elavtal.

Rätt person tecknar nya avtalet

Tänk på att det måste vara samma person som står som på avtalet med elnätsbolaget som tecknar det nya elavtalet hos elleverantören annars kommer det inte att gå att byta elavtal. Anledningen är troligtvis för att elleverantörerna vill försäkra sig om att ett hushåll inte har två elavtal med elleverantören eftersom detta inte går.

Teckna ett bättre elavtal idag

Att jämföra och byta elavtal behöver inte vara svårt. Med Elyns elprisjämförelse sänker du kostnaderna med 1200 kr i genomsnitt.

Varför ska jag använda Elyn?

Elyn är Sveriges nyaste jämförelsetjänst för elavtal. Tjänsten är helt kostnadsfri och kommer med många fördelar som gör Elyn till det självklara valet när du ska jämföra elavtal. Förutom att det går snabbt och enkelt att jämföra över 3000 avtal, kan du även smidigt skräddarsy din sökning. Teckna ett nytt elavtal som passar dina behov på bara ett par minuter och spara pengar på din elförbrukning. Dessutom har Elyn specialerbjudande för nya kunder som ger ännu mer pengar över i plånboken. Filtrerar du på kampanjer så får du en lista med månadens allra billigaste elavtal på marknaden.

 • Jämför över 120 elbolag och 3000 avtal helt gratis
 • Teckna nytt elavtal på bara ett par minuter
 • Du sparar i genomsnitt 1200 kr med ett bättre avtal

Vanliga frågor och svar om el

Att jämföra elavtal på Elyn är enkelt. Fyll i din förväntade förbrukning och välj om du bor i en lägenhet eller villa. Därefter kommer Elyn att lista hundratals elavtal baserade på ditt lägsta pris. Det går också att sortera på el certifierad med ”Bra Miljöval” och elavtal med fasta elpriser.

Att det inte spelar någon roll vilket elavtal du väljer är inte sant. Det kan skilja sig mycket mellan olika elavtal. De kanske viktigaste delarna att ha koll på är:

 • Avtalsform
  Vill du ha ett rörligt eller fast elpris? Ett rörligt varierar från månad till månad och följer marknaden. Ett fast förblir samma under hela avtalstiden.

 • Avgift
  Månadsavgiften kan variera kraftigt. I vissa elavtalserbjudanden är månadsavgiften 0 kr medan andra kan ha en avgift som är mer än 100 kr per månad.

 • Påslag
  Påslaget är det tillägg som adderas på varje kWh el som du förbrukar. Avgiften kan skilja sig mycket beroende på vilket abonnemang du väljer.

 • Energikälla
  Vissa elavtal erbjuder el som endast är från förnyelsebara energislag medan andra har en mix av alla typer av el. Det går också att teckna elavtal som exempelvis endast innehåller sol eller vattenkraft.
 • Det lättaste sättet att jämföra elpriser är att utgå från jämförelsepriset. Då jämför du äpplen med äpplen i stället för äpplen med päron. Jämförelsepriset måste enligt lag ha med samtliga kostnader för elavtalet.

  I Elyns prisjämförelse går det att använda sig både av jämförelsepriset och totalkostnaden eftersom dessa baseras på samma siffror. Totalkostnaden har med andra ord också med samtliga kostnader medräknade. Tänk bara på att det finns rörliga kostnader i elavtal som kommer variera från månad till månad oavsett om du kollar på jämförelsepriset.

Att teckna ett elavtal är enkelt men det finns några delar som är viktigare att tänka på än andra:

 • Glöm inte att kolla din nuvarande uppsägningstid och bindningstid innan du tecknar ett nytt avtal.
 • För att kunna byta elavtal behöver du vanligtvis ta reda på ditt anläggnings-ID och områdes-ID som du hittar på elhandlarens faktura.
 • Om du ska flytta behöver du kontakta elnätsbolaget och ta reda på din nya anläggnings-ID och områdes-ID samt registrera ditt inflyttningsdatum.
 • Hos de flesta elbolagen kan du endast byta elhandlare om du står på elnätsavtalet vilket du ser på elnätsfakturan.

Vilket elbolag som är passar dig kan i slutändan endast du avgöra. Många föredrar ett elbolag med lågt pris, men tänk också på kundnöjdhet och att elbolaget inte är med i Energi Inspektionens lista över elbolag med mycket klagomål.