Bästa elavtal

Från välkända elbolag med unika kampanjer och erbjudanden

På Elyn har vi listat elavtal från välkända elbolag i april 2024 så att du enkelt kan hitta bästa elavtalet och sedan teckna direkt på elbolagets hemsida. Här finns även mer om bästa elbolagen, fast eller rörligt elavtal samt bäst elavtal för din förbrukning.

Bästa elavtal
Jämför elavtal

Bästa elavtalen - April 2024

Populära elbolag i varje kategori
fortum
greenely-logo
cheap-energy-ab

Månadens bästa elavtal

Elområde 3 vid förbrukningen 2000 kWh
fortum

1. Fortum

Rörligt elavtal
151 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
skelleftea-kraft

2. Skellefteå Kraft

Rörligt elavtal
153 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
cheap-energy-ab

3. Cheap Energy

Rörligt elavtal
154 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
telge-energi-logo

4. Telge Energi

Rörligt elavtal
154 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
bixia

5. Bixia

Rörligt elavtal
185 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
eon

6. E.ON

Rörligt elavtal
172 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
jamtkraft

7. Jämtkraft

Rörligt elavtal
183 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
greenely-logo
1. Greenely
Timavtal
3.2 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
tibber
2. Tibber
Timavtal
0 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
karnfull-energi
3. Kärnfull Energi
Timavtal
3.2 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
fortum
4. Fortum
Timavtal
5.9 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
telge-energi-logo
5. Telge Energi
Timavtal
0 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
fortum
1. Fortum
Fast avtal
152 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
cheap-energy-ab
2. Cheap Energy
Fast avtal
182 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
skelleftea-kraft
3. Skellefteå Kraft
Fast avtal
212 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
4. Stockholms Elbolag
Fast avtal
216 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
Vilket är det bästa elavtalet april 2024?

Letar du efter det bästa elavtalet och elbolaget för ditt hushåll? På Elyn har vi plockat ut flera populära elbolag för att hjälpa dig som konsument att hitta det bästa elavtalet och elbolaget just nu.

Topplista bästa elavtal 2024

 1. Fortum – Fri avgift 12 mån, bästa priset
 2. Cheap Energy – Fri avgift, hög öresrabatt
 3. Skellefteå Kraft – Fri avgift 9 mån, månads- & öresrabatt
 4. Telge Energi – Fri avgift 12 mån, förnyelsebar el
 5. Tibber – 39 kr avgift, bästa timavtal
Innehållsförteckning

Att välja bästa elavtalet och elbolaget​

Letar du efter det bästa elavtalet och elbolaget för ditt hushåll? På Elyn har vi plockat ut flera populära elbolag för att hjälpa dig som konsument att hitta det bästa elavtalet och elbolaget just nu.

Vilket som är det bästa elavtalet och elbolaget skiljer sig sannolikt från hushåll till hushåll. Många tycker förmodligen att det viktigaste är ett billig elpris, medan andra värdesätter saker som service och kundnöjdhet. Generellt har vi försökt att ta med alla dessa delar för att ge en komplett helhetsbild av vad som är ett bra elabonnemang och elbolag. Delar vi tittat närmare på är elpris, kundnöjdhet (SKI), miljö, avtalstyp, certifieringar och boendeform.

Bästa elavtalet

I stycket om bästa elavtalet går vi närmare in på varför olika elavtal passar för olika hushåll. Det bästa elavtalet för en lägenhet är exempelvis inte nödvändigtvis det bästa för en villa. Vi går också närmare in på vad som skiljer ett rörligt och fast elavtal samt vad som är bäst för olika konsumenter. Här kan du också läsa på om varför du alltid ska välja ett nytt elavtal istället för det du eventuellt blir tilldelat.

Bästa elbolaget

Ett elbolag kan både vara elproducent och elhandlare (elleverantör). På Elyn definierar vi elbolaget som elhandlaren, eftersom elhandlaren är det de flesta tänker på när de pratar om ett elbolag. På Elyn har vi jämfört kundnöjdheten hos Svenskt Kvalitetsindex (SKI), vilka elbolag som har certifieringen ”Schysst elavtal” samt vilket bolag som har certifiering "Bra Miljöval" från Naturskyddsföreningen. 

Bästa elavtalet

Att välja det bästa elavtalet är inte så knepigt som många tror. Om du känner till ett par grundprinciper gällande rörligt eller fast avtal samt elförbrukning i förhållande till boendeform så är du nästan hemma. I denna sektionen kommer vi att titta närmare på hur ett rörligt och fast elavtal skiljer sig, samt varför det bästa elpriset antagligen varierar beroende på hur din boendesituation ser ut. Här nedan finner du också en tabell på ett par populära elbolags avgift och påslag samt om det finns erbjudande tillgängliga.

Jämför villkor hos de bästa elavtalen

Elbolag

Avgift

Påslag

Erbjudande

Uppsägningstid

Fortum

39-49 kr

5.9 öre

Fri avgift 12 mån

2 mån

Cheap Energy

0 kr

15.9 öre

Öresrabatt

0 mån

Skellefteå Kraft

49 kr

6.0 öre

Fri avgift + rabatt

1 mån

Tibber

49 kr

0 öre

Saknas

14 dagar

Greenely

69 kr

2.2 öre

Fri avgift 6 mån

14 dagar

Kärnfull

39 kr

3.2 öre

Saknas

1 mån

E.ON

49 kr

6.0 öre

Saknas

1 mån

Bixia

39 kr

4.0 öre

Saknas

14 dagar

Stockholms Elbolag

40 kr

15.9 öre

Öresrabatt

1 mån

Är rörligt eller fast elavtal bäst?

För att välja ett bra elavtal för ditt hushåll måste du som elkund först välja mellan ett fast och rörligt elavtal. Det finns även andra avtalsformer men dessa två är de klart vanligast. Det går inte att säga att det ena generellt är bättre än det andra, däremot går det att konstatera att båda avtalsformerna har sina för- och nackdelar.

Ett rörligt elavtal följer marknaden

Ett rörligt avtal följer spotpriset (elhandlarens aktuella pris) på NordPool vilket innebär att du aldrig riskerar att betala mer än spotpriset och elhandlarens kostnad. Man brukar också säga att ett rörligt avtal historiskt har varit några öre billigare. 

 • Rörliga elavtal – Har historiskt varit några ören billigare.

Nackdelen med ett rörligt elavtal är att det varierar från månad till månad. Detta innebär att det man måste vara beredd på att priset kan komma att öka, i synnerhet under vinterhalvåret.

Ett fast pris för den som vill ha trygghet

Ett fast elavtal passar bäst om du värdesätter trygghet eller bor i ett hushåll som har hög elförbrukning. Då betalar du alltid lika mycket för varje kWh el under hela perioden som du har bundit priset och du slipper tänka på oförutsedda utgifter. 

 • Fast elavtal – Bäst för den som värdesätter trygghet.

Nackdelen är att eftersom elhandlaren tar risken för att marknadspriset kommer att vara högre än ditt bundna pris så lägger de på en extra premie i priset.

Undvik ett anvisat elavtal

Är du orolig att du kommer att välja ett dyrt elavtal? Lugn oavsett om ditt nya elavtal inte är det allra billigaste är det viktigaste valet redan gjort. Att aktivt välja ett nytt elavtal betyder att du slipper ett anvisat avtal.

 • Välj alltid ett elavtal själv – Annars får du ett anvisat avtal som ofta är betydligt dyrare.

Ett anvisat avtal är precis som det låter, det du får automatiskt om du inte fattar ett beslut kring vilken elhandlare som du ska ha. Anvisade avtal är ofta mycket ofördelaktiga och dyra.

Vad väljer andra?

I början av 2022 hade 53 % av alla elkonsumenter ett rörligt elavtal medan 25 % hade ett elavtal med en bindningstid på ett till tre år. 

Lite drygt 10 % hade ett anvisningsavtal, ett automatiskt tilldelat elavtal för den som inte gjort ett aktivt val.

Bästa elavtalet beror på din förbrukning

Vilket som är det bästa elavtalet påverkas till viss del av hur din boendesituation ser ut. Detta beror på att kostnaden som du betalar till elhandlaren både är fast och rörlig. Med andra ord är det rätt stor skillnad på elavtal som passar bäst om du bor i en liten lägenhet, radhus eller villa.

 • Avgiften som är en fast kostnad påverkas inte av din förbrukning och står därför för en liten del av totalkostnaden om du har en hög förbrukning
 • Påslaget däremot adderas på varje kWh som du förbrukar, vilket innebär att det står för en större del av elkostnaden om du har en hög förbrukning

Kostnaden för avgift samt påslag vid 2 000 - 20 000 kWh per år

Diagram med påslag och avgift av elavtal 2 000 - 20 000 kWh

Tabellen ovan visar kostnadsskillnaden mellan en avgift (600 kr) och ett påslag (7.5 öre/kWh) vid olika elförbrukningsnivåer.

I bilden ovan visar vi hur stor del av kostnaden som avgiften och påslaget står för vid olika förbrukningsnivåer. I exemplet är årsavgiften 600 kr och påslaget på elavtalet 7.5 öre per kWh. I de flesta fallen förblir årsavgiften samma oavsett förbrukning vilket grafen visar medan påslaget ökar i takt med förbrukningen.

Bästa elavtalet för en lägenhet

Det kan vara stor skillnad på en liten och stor lägenhet men överlag går det att säga att denna typ av bostad förbrukar mindre el än en villa. Lägenheter är också i högre utsträckning uppkopplade mot fjärrvärme vilket innebär att uppvärmningen inte förbrukar någon el. Bästa elavtalet för en lägenhet är generellt de med lägre avgifter så som Fortum, Cheap Energy och Skellefteå Kraft.

För dig med en lägre förbrukning

Vid en lägre förbrukning, exempelvis 2 000 kWh vilket motsvarar en liten lägenhet, står avgiften för mer en än tre gånger så hög kostnad som påslaget gör.

 • Låg avgift – Är extra viktigt om din förbrukning är låg.

Har du en stor lägenhet som närmar sig 5 000 kWh är fortfarande avgiften en större kostnad än påslaget. Därför är det smart att inte teckna elavtal med lågt påslag, eller till inköpspris om avgiften fortfarande är hög. Välj hellre ett elavtal med fri månadsavgift de första 12 månaderna.

Diagram med påslag och avgift i procent av elavtal 2 000 - 5 000 kWh

Bilden ovan är ett exempel på kostnadsskillnaden mellan avgift (600 kr) och påslag (7.5 öre/kWh) vid 2 000 – 5 000 kWh.

Elbolag

Pris vid 2 000 kWh

Avgift

Påslag

Erbjudande

Fortum

101 kr/mån

39-49 kr

5.9 öre

Fri avgift 12 mån

Cheap Energy

105 kr/mån

0 kr

15.9 öre

Öresrabatt

Skellefteå Kraft

106 kr/mån

49 kr

6.0 öre

Fri avgift + rabatt

* priserna är baserade på genomsnittliga spotpriset 2023

Bästa elavtalet för villan eller radhus

Villaägare har vanligtvis en högre förbrukning än den som bor i en lägenhet och därför finns det också mer att spara på att välja det rätt elavtal. Det gäller särskilt den som bor i villa med eluppvärmning, eftersom förbrukningen ökar avsevärt under de kallare månaderna. Bästa elavtalet är därför vanligtvis elbolag med lågt påslag så som timavtalen från Tibber, Kärnfull och Greenely.

För dig med en högre förbrukning

En mindre villa med fjärrvärme behöver inte förbruka mer än 5 000 kWh per år medan en större villa med eluppvärmning kan förbruka över 20 000 kWh per år. Vid den förbrukningen står påslaget för en över dubbelt så stor kostnad som avgiften i exemplet ovan vilket innebär att det är ett lågt påslag som bör prioriteras framför en låg avgift. 

 • Hög förbrukning – Då är ett lågt påslag särskilt viktigt.
 • Viktigt att jämföra –  Vid hög förbrukning finns mer att spara.

Villaägare bör också fundera på om det är ett fast eller rörligt avtal som är det bästa eftersom elkostnaderna kan variera med tusenlappar från månad till månad.

Diagram med påslag och avgift i procent av elavtal 20 000 kWh

Bilden ovan ger exempel på kostnadsskillnaden mellan avgift (600 kr) och påslag (7.5 öre/kWh) vid 20 000 kWh.

Elbolag

Pris vid 20 000 kWh

Avgift

Påslag

Erbjudande

Tibber

1023 kr/mån

49 kr

0 öre

Saknas

Greenely

1129 kr/mån

69 kr

2.2 öre

Saknas

Kärnfull

1115 kr/mån

39 kr

3.2 öre

Saknas

* priserna är baserade på genomsnittliga spotpriset 2023

Rätt elavtal för ditt hushåll

Sortera bland rörliga, fasta och timpris elavtal och hitta ett elavtal som passar bäst för ditt hushålls elförbrukning. 

Bästa elbolaget

För att hjälpa elkunder att hitta bästa elbolaget har Elyn i den här sektionen undersökt ett antal delar som konsumenter tycker är viktiga. Dessa är bland annat vilken kundnöjdhet som elbolaget har fått av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) vilket är en källa som framhävs av både elbolagen och statliga aktörer.

 • Svenskt Kvalitetsindex – Mätning av elbolagen
 • Schysst elhandel – Certifiering av Energiföretagen
 • Bra miljöval – Naturskyddsföreningens certifiering
 • Klagomålslistan – Energimarknadsbyråns klagomålslista

På Elyn har vi också listat elbolagen som har certifieringen ”Schysst elhandel” från Energiföretagen vilket förbinder elbolagen att följa vissa riktlinjer i sin försäljning. Det finns också bolag som enbart erbjuder el med certifieringen ”Bra Miljöval” av Naturskyddsföreningen, detta är en av marknadens striktaste certifieringar när det kommer till miljövänlig el. Till sist har vi gått igenom de elbolag som finns med i klagomålslistan hos Energimarknadsbyrån. 

Elbolagen med högst kundnöjdhet

SKI:s undersökningar används återkommande i Sverige när det kommer till kundnöjdhet hos konsumenter. Det är också en källa som elbolagen och statliga aktörer själva refererar till. En gång om året släpper SKI en rapport om energi som bland annat innefattar elhandel för privatpersoner. SKI använder sig av en skala från 0 – 100 poäng, där 100 är högst. I 2023 års undersökning av elhandel för privatpersoner var branschgenomsnittet 63,2 poäng vilket var en minskning från tidigare år. Undersökningen innefattar svar från 10 422 personer vilket gör det till en av de största som görs årligen.

SKI kundnöjdhet elhandel privatkunder historiskt

SKI genomsnitt

Årsförbrukning för SCB:s typkunder vid olika boendeformer 2 000 – 2 0000 kWh

SKI kundnöjdhet elhandel privatkunder 2023

SKI poäng 2023

Årsförbrukning för SCB:s typkunder vid olika boendeformer 2 000 – 2 0000 kWh

GodEL (77,6 poäng) hamnade högst upp i undersökningen, tätt följt av Tibber (75,3 poäng), Skellefteå Kraft (73,2 poäng), Trollhättan Energi (72,3 poäng) och Telge Energi (69,9 poäng). Årets SKI undersökning kommer från 2023. 

Bästa elbolagen enligt SKI:

 • GodEl – (77.6)
 • Tibber – (75.3)
 • Skellefteå Kraft – (73.2)
 • Trollhättan Energi – (72.3)
 • Telge Energi – (69.7)

I rapporten från 2023 framhävs bland annat att digitala funktioner är på önskelistan och att kunder har börjat använda digitala tjänster i en allt högre grad. Exempelvis kan det handla om tips kring förbrukning. En annan del som framhävs är att hållbarheten ses som bättre än i många andra branscher enligt konsumenterna men det är fortfarande plånboken som styr före hållbarhet.

Klagomålsinformation

Likväl som att det finns certifieringar och undersökningar på det bästa elbolaget finns det också listor över bolag med 35 klagomål eller mer. Företagen i listan är de företag som under de senaste 12 månaderna har genererat flest klagomål i relation till antalet kunder.

Det är Energimarknadsbyrån som sammanställer och uppdaterar denna lista. Det kan exempelvis handla om otydlig marknadsföring, vilseledande information, eller att konsumenter känner sig lurade på andra sätt.

Vilka är med på listan?

Listan uppdateras ständigt i och med att klagomål kommer och går. De elbolagen som befinner sig på listan brukar uteslutande fått in mycket klagomål gällande kraftigt höjda priser efter 12 månader på rörliga avtal. Detta är något som alltid är bra att känna till som konsument.

Om du är intresserad av att se vilka elbolag som finns på listan kan du få fullständig information hos Energimarknadsbyrån eller gå in på länken här.

Bästa elbolaget för miljön

Miljön är något som blivit allt viktigare den senaste tiden för många konsumenter. Elbolagen använder sig gärna av olika uttryck så som grön el, fossilfri el eller förnyelsebar el för att framstå som miljövänliga. Eftersom det inte finns någon reglering av vad grön el egentligen innebär, är det också svårt att veta vad man får som elkund.

Fossilfri el är helt enkelt el som producerats utan att förbränna kol, olja eller gas men kan innehålla kärnkraft. Förnyelsebar är däremot el som direkt eller indirekt härstammar från solen; så som vatten, vind, sol eller andra förnyelsebara källor som inte kommer att ta slut.

Vi har valt att lägga extra fokus på certifieringen ”Bra Miljöval” från Naturvårdsföreningen som riktar in sig på hållbarhet. Det innebär till exempel att vattenkraft har ett basflöde för att undvika torrläggning och att det finns fiskvandringsvägar. Det innebär också att vindkraft och solpaneler ska kunna återvinnas.

I dagsläget erbjuder ungefär 30 elbolag i Sverige el certifierad med Bra Miljöval, bland annat Skellefteå Kraft. Det finns emellertid bara ett elbolag som bara erbjuder el certifierad med Bra Miljöval och det är Falkenberg Energihandel.

Elhandlare som enbart säljer el med certifieringen Bra Miljöval till privatpersoner:

 • Falkenberg Energihandel

Schysst Elhandel - en annan typ av certifiering

Schysst Elhandel är en certifiering som är framtagen av Energiföretagen i hela Sverige så som Stockholm, Malmö och Göteborg med syftet att elkunder ska kunna känna sig trygga i sitt val av elhandelsbolag. I framställningen av certifieringen har bland annat Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Energimarknadsinspektionen och oberoende elhandlare bidragit med synpunkter.

Elhandlare som valt att certifiera sig med Schysst Elhandel förbinder sig till 18 kundlöften som bland annat innefattar tydlig prisinformation, att ta hänsyn till utsatta kunder och enkel samt korrekt beskrivning av produkten. I dagsläget är 39 av över 150 elhandlare i certifierade med Schysst Elhandel.

Att ett elbolag är certifierat med Schysst Elhandel innebär att en oberoende tredje part granskar bolaget för att se att alla kundlöften hålls. Denna certifiering kan ses som en indikation på att elhandlaren tar konsumentnöjdhet på allvar.

 • Affärsverken Karlskrona
 • Ale El
 • Alingsås Energi
 • Bixia
 • Borlänge Energi
 • Borås Elhandel
 • C4 Energi
 • E.ON
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Falkenberg Energihandel
 • Falu Energi & Vatten
 • Fortum
 • Fyrfasen Energi
 • Gislaved Energi
 • Godel
 • Gotlands Elhandel
 • Göteborg Energi Din El
 • Halmstad Energi och Miljö
 • Helsinge Elhandel
 • Härryda Energi
 • Kalmar Energi
 • Karlstads Energi
 • Kinnekulle Energi
 • Kraftringen
 • LRF Samköp
 • Mälarenergi
 • Mölndal Energi
 • Nybro Energi
 • Skellefteå Kraft
 • Skånska Energi
 • Sollentuna elhandel
 • Storuman Energi
 • Strängnäs Energi SEVAB
 • Telge Energi
 • Tidaholms Energi
 • Tranås Energi
 • Upplands Energi
 • Vattenfall
 • Västerbergslagens energi

Bästa elbolaget 2024

Det bästa elbolaget är Fortum i vår prisjämförelse 2024. Fortums kampanj med 12 månader utan månadsavgift passar bäst för konsumenter som förbrukar mellan 1 000 – 5 000 kWh per år. För dig med villa eller hög förbrukning kan ett timavtal från Tibber vara ett prisvärt val. 

Sammanfattning av bästa elbolaget

 • Fortum – 60,6 öre/kWh och 1 års fri månadsavgift
 • Cheap Energy – 63 öre/kWh och inga fasta avgifter
 • Skellefteå Kraft – 63,1 öre/kWh med rabatt på påslag och avgift

Vanliga frågor och svar

Bästa elavtal 2024 är enligt oss Fortum på grund av deras erbjudande med 12 månaders fri avgift och låga påslag. Tibber är ett annat populärt alternativ som passar bra för högre elförbrukning.

De elbolag som hamnade bäst i SKI:s undersökning av elhandlare med högst kundnöjdhet 2023 var GodEl. Därefter var Tibber och Skellefteå Kraft med i toppen som bästa elbolagen.

Tas pris med i uträkningen hamnar Fortum högst, därefter Cheap Energy och Skellefteå Kraft på Elyns topplista.

Välj ett elbolag som är bäst för din förbrukning, har du låg förbrukning är bland annat Fortum, Cheap Energy och Skellefteå Kraft bra val. Vid högre förbrukning är timavtal från Tibber och Greenely populära val. 

I SKI:s kundnöjdhetsenkät för 2023 hamnar GodEl högst upp med Tibber och Skellefteå Kraft strax därefter.

Bästa elbolagen enligt SKI:

 • GodEl – (77.6)
 • Tibber – (75.3)
 • Skellefteå Kraft – (73.2)
 • Trollhättan Energi – (72.3)
 • Telge Energi – (69.7)

Naturvårdsverkets Bra Miljöval har hög standard när det kommer till miljökrav och det är endast Falkenberg Energihandel som endast erbjuder denna certifiering på alla sina elavtal.

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.