Energikällor

Hitta elavtal med unika erbjudanden och kampanjer på Elyn. Här kan du jämföra över 3000 olika elavtal och spara i genomsnitt 1200 kr.

{"sendUrl":"https:\/\/elyn.se\/jamfor\/"}

Energikällor i Sverige

I Sverige finns det flera olika energikällor som används för att producera elektricitet. Förutsättningarna är bland annat särskilt bra för att producera förnyelsebar energi. Några av de vanligaste källorna är sol, vatten, vind och kärnkraft. Vissa energikällor är förnybara, vilket innebär att de kan användas om och om igen utan att ta slut. Andra källor är icke-förnybara och kan ta slut efter en viss tid.

Fördelning av energikällor

I Sverige är fördelningen mellan olika energikällor för el ganska varierad. Vattenkraft är den största enskilda källan och står för cirka 41% av den totala elproduktionen, följt av kärnkraft som står för ungefär 30%. Vindkraft är också en viktig källa och står för cirka 17% av elproduktionen. Solkraft är relativt liten i Sverige och står bara för cirka 1% av elproduktionen.

Resten av energin kommer från övrig kraftvärme som står för cirka 9%. Sammanfattningsvis är energimixen i Sverige fortfarande ganska beroende av icke-förnybara energikällor, men vindkraften har ökat stadigt under de senaste åren och det finns också ett ökat intresse för solenergi.

Energiproduktion i Sverige

Elproduktionen i Sverige - Cirkeldiagram

Procentuell fördelning av energiproduktionen i Sverige (källa Energiföretagen, 2021).

Vattenkraft

Vattenkraft är en annan förnybar energikälla som är vanlig i Sverige. Genom att utnyttja energin i rinnande vatten kan man producera el. Vattenkraft är också en av de äldsta energikällorna och har använts i Sverige sedan början av 1900-talet. Vattenkraftverk är vanligtvis placerade i vattendrag eller vid dammar.

Läs mer om vattenkraft.

Solkraft

Solkraft är en förnybar energikälla som blir allt vanligare. Genom att omvandla solens strålar till elektricitet kan man producera energi utan att släppa ut koldioxid eller andra skadliga ämnen. Solkraftverk kan installeras på taket på en byggnad eller på marken och är ett utmärkt alternativ för att producera egen el till exempelvis villaägare.

Vindkraft

Vindkraft är en annan förnybar energikälla som har blivit allt vanligare i Sverige under de senaste åren. Genom att utnyttja vinden kan man producera el med hjälp av vindkraftverk. Vindkraftverk är ofta placerade på land eller ute till havs där det blåser mycket. Vindkraftverk kan vara höga och imponerande byggnader och är en av de mest synliga energikällorna.

Läs mer om vindkraft.

Kärnkraft

Kärnkraft är en icke-förnybar energikälla som har använts i Sverige sedan 1970-talet. Genom att använda kärnreaktioner kan man producera värme som sedan omvandlas till el. Kärnkraftverk kräver mycket strikta säkerhetsåtgärder och det finns många olika åsikter om huruvida kärnkraft är en säker och hållbar energikälla eller inte.

Läs mer om elbolag med kärnkraft.

Biokraft

Biokraft är en förnybar energikälla som blir allt vanligare i Sverige. Biokraft kan genereras genom att förbränna organiskt material, såsom trä, avfall och jordbruksrester. Genom att förbränna dessa material kan man producera värme och el. Biokraft är en viktig energikälla för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till en hållbar framtid. Biokraftverk är vanligtvis placerade på landsbygden där det finns tillgå.

Läs mer om bioenergi och biobränsle.

Vanliga frågor och svar

De vanligaste energikällorna i Sverige är vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Det finns även el som produceras via biokraft och en mindre mängd olje- och kolkraft.

El från vattenkraft har de lägsta produktionskostnaderna tätt följt av vindkraft enligt en rapport från Energiforsks.

En energikälla är en naturlig resurs som kan omvandlas till användbara former av energi, såsom el och värme. Dessa källor finns i naturen och inkluderar uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solstrålning, samt ved och andra former av biomassa.

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.